Informácie

>> Kompostovanie

Informácie sú zobrazená podľa dátumu pridania.

Kliknutím na hlavičku v konkrétnom stľpci tabuľky môžete zmeniť spôsob zoradenia.

Bolo nájdených 329 výsledkov

Názov Typ obsahu Témy Cieľová skupina Kľúčové slová Dátum vloženiasort icon
Priatelia Zeme – SPZ prednášali o biologických odpadoch pre samosprávy v Trenčíne
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť biologické odpady, Kompostovanie, odpady, osveta, seminár, spolupráca s obcami 04.06.2014
Priatelia Zeme – SPZ prednášali o biologických odpadoch pre samosprávy v Nitre
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť biologické odpady, Kompostovanie, odpady, osveta, seminár, spolupráca s obcami 03.06.2014
Priatelia Zeme – SPZ zahájili v Chocholnej-Velčiciach informačnú kampaň „od domu k domu“
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť biologické odpady, Kompostovanie, odpady, osveta, spolupráca s obcami, triedený zber 26.05.2014
Priatelia Zeme – SPZ opäť školili verejnosť v Návojovciach
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, kompostér, Kompostovanie, Moňok, Návojovce, Partizánske, prednáška 22.05.2014
Šot o kompostovaní, Nový Zéland 1996 (video)
Publikácia
verejnosť Biologický odpad, kompost, Kompostovanie 26.02.2014
Prečo kompostovať? (video)
Publikácia
verejnosť Biologický odpad, kompost, Kompostovanie 26.02.2014
Film o kompostovaní
Publikácia
verejnosť Biologický odpad, bioodpad, kompost, Kompostovanie 26.02.2014
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v obci Chocholná-Velčice
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 23.02.2014
Priatelia Zeme – SPZ rokovali na Ministerstve životného prostredia SR k pripravovanému zákonu o odpadoch
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 21.02.2014
Nespaľujme odpady (leták)
Publikácia
odpady, toxické látky verejnosť Kompostovanie, spaľovanie odpadu, toxické znečisťovanie 15.02.2014
Vermikompostovanie (leták)
Publikácia
odpady verejnosť Biologický odpad, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 15.02.2014
Kompostovanie (leták)
Publikácia
verejnosť Biologický odpad, kompost, Kompostovanie 14.02.2014
Priatelia Zeme – SPZ informovali zástupcov miestnych samospráv o nepravdivom tvrdení tykajúcom sa triedeného zberu odpadov
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 14.02.2014
Mechanicko-biologická úprava odpadov
Článok
odpady obce / firmy Biomasa, Kompostovanie, MBU, problémy s odpadmi, triedený zber, zeleň 03.02.2014
Priatelia Zeme – SPZ vydali vynovené informačné materiály pre verejnosť na podporu správneho využívania biologických odpadov
Z našej práce
obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 27.01.2014
Priatelia Zeme – SPZ pripravili program na rozvoj domáceho kompostovania pre Partizánske
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 20.12.2013
Priatelia Zeme – SPZ pomáhajú aj naďalej obciam pri príprave informačných materiálov pre verejnosť
Z našej práce
obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 20.12.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v obci Trenčianska Turná
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 20.12.2013
Priatelia Zeme – SPZ predstavili svoje požiadavky na zlepšenie zákona o odpadoch na pôde MŽP SR
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 20.12.2013
Priatelia Zeme – SPZ rokovali so ZMOS-om o vzájomnej podpore pri presadzovaní dobrých legislatívnych zmien v zákone o odpadoch
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 20.12.2013
Priatelia Zeme – SPZ sa zúčastnili stretnutia pracovnej skupiny k zlepšeniu odbytu kompostov vyrobených z odpadu.
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 20.12.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali o kompostovaní pre žiakov ZŠ v Košeci
Z našej práce
obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 20.12.2013
Priatelia Zeme – SPZ vyškolili kompost majstrov pre Ivanovce a Melčice – Lieskové
Z našej práce
obce / firmy Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 16.11.2013
Priatelia Zeme – SPZ vyškolili nových kompost majstrov
Z našej práce
obce / firmy Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 15.11.2013
Priatelia Zeme – SPZ školili pracovníkov školy v Chocholnej-Velčiciach
Z našej práce
obce / firmy, školy Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 15.11.2013
Povieme vám všetko o kompostovaní
Tlačová správa
odpady Biologický odpad, kompost, Kompostovanie 05.11.2013
Priatelia Zeme – SPZ diskutovali o odpadoch v meste Vrbové
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 03.10.2013
Tretia celoslovenská Miss Kompost bola zvolená!
Tlačová správa
verejnosť Biologický odpad, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 30.09.2013
Priatelia Zeme – SPZ vyhlásili výsledky súťaže Miss Kompost 2013
Z našej práce
verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 27.09.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali a diskutovali o odpadoch v Dvoroch nad Žitavou
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 13.09.2013
Priatelia Zeme – SPZ pomáhali spropagovať novú kompostáreň v Senici
Z našej práce
obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 02.08.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na letnom tábore OZ Pangea
Z našej práce
obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 02.08.2013
Priatelia Zeme – SPZ sa zúčastnili stretnutia pracovnej skupiny k zlepšeniu odbytu kompostu
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 02.07.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v obci Hrabovec nad Laborcom
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 27.06.2013
Priatelia Zeme – SPZ pokračujú vo vzdelávaní občanov v obci Chocholná – Velčice
Z našej práce
obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 03.06.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali o odpadoch na seminári Tvoríme pracovné miesta na vidieku
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 03.06.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v obci Malé Zálužie
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 03.06.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na seminári v Stebníckej Hute
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 03.06.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v meste Partizánske
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 28.03.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v obci Nemešany
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 20.03.2013
Priatelia Zeme – SPZ rozvíjajú spoluprácu s obcou Chocholná-Velčice
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 18.03.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v obci Alekšince
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 12.03.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v obci Chocholná-Velčice
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 12.03.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v obci Nové Sady
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 12.03.2013
Predchádzanie vzniku a triedenie komunálnych odpadov - príručka pre samosprávy (brožúra)
Publikácia
ekologizácia, odpady obce / firmy, verejnosť kompost, Kompostovanie, nulový odpad, predchádzanie vzniku odpadu, smerovanie k nulovému odpadu, triedený zber 05.03.2013
Koncepcia smerovania k nulovému odpadu (brožúra)
Publikácia
ekologizácia, odpady obce / firmy, verejnosť kompost, Kompostovanie, predchádzanie vzniku odpadu, smerovanie k nulovému odpadu, triedený zber 05.03.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali dôchodcom v Partizánskom
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 21.02.2013
Priatelia Zeme – SPZ sa učili dobrej praxi v odpadovom hospodárstve vo Flámsku
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 21.02.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na odbornom seminári v Dunajskej Strede
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 18.01.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v Bratislave
Z našej práce
obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 03.01.2013