Celoslovenský týždeň aktivít za vratné obaly

15.11.2010 – 21.11.2010

Pridajte sa aj Vy!

Každý rok na Slovensku vyprodukujeme také množstvo komunálneho odpadu, ktoré by zaplnilo 880 futbalových ihrísk do výšky 1 metra. V priemere je to vyše 331 kg odpadu na osobu a každým rokom toto číslo narastá. Kým v prírode pribúda čoraz viac pohodených plastových fliaš, na slovenskom trhu postupne z obchodov miznú vratné nápojové obaly, aj napriek zákonnej povinnosti ich predaja.

Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch ukladá predajcom povinnosť predávať nápoje (minerálne vody, pivo, víno, sirupy, ochutené nealkoholické nápoje) aj v opakovane použiteľných (vratných) obaloch, pokiaľ tieto druhy nápojov predávajú aj v jednorazových obaloch a na slovenskom trhu existuje podobný druh aj vo vratných obaloch. Táto povinnosť platí pre obchody s predajnou plochou nad 200 m2.

Vratné, opakovane používané obaly nápojov sa vracajú späť k výrobcom a opätovne plnia v priemere 20-40 krát. Tým sa významne znižuje množstvo odpadov z jednorazových obalov. V mnohých vedeckých analýzach, ktoré skúmajú dopad obalov na prostredie počas celého ich „životného cyklu“, sú vyhodnotené ako oveľa prijateľnejšie pre životné prostredie ako jednorazové.

Jednorazové obaly v porovnaní s vratnými obalmi výraznejšie znečisťujú životné prostredie nielen ako odpad, ale aj ťažbou surovín, výrobou, prepravou a samozrejme aj ich zneškodňovaním.

Aj keď je recyklácia užitočnejší a prínosnejší spôsob nakladania s odpadmi ako ich ukladanie na skládky či do spaľovní, každý proces recyklácie spotrebúva energiu a vedie k istej miere znečistenia životného prostredia. Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. Účelom odpadového hospodárstva je v prvom rade predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu (minimalizácia a opätovné používanie).

Celoslovenský týždeň za vratné obaly chce upozorniť na opätovné používanie, ktoré nám pomôže k zníženiu množstva odpadu, ktorý produkujeme.

Počas tohto týždňa budú Priatelia Zeme - SPZ spolu so školami a aktívnymi občanmi, oslovovať širokú verejnosť a informovať ju o pozitívach používania vratných, opakovane použiteľných nápojových obalov a o rizikách narastajúcej spotreby jednorazových obalov.

Pridajte sa k Priateľom Zeme a urobte aj Vy niečo preto, aby sme spoločne pomohli znížiť množstvá zbytočne vyhadzovaných odpadov!

Dovoľujeme si Vám navrhnúť niekoľko typov aktivít, ktorými sa do celoslovenského týždňa môžete zapojiť:

skontrolovať predaj minerálok vo vratných obaloch v obchodoch nad 200 m2 – na túto aktivitu môžete použiť priložený formulár. Výsledky kontroly nám prosím zašlite a my v prípade nedostatkov potom hromadne podáme podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu
kupovať minerálky vo vratných obaloch, uprednostňovať ich napr. na školských a učiteľských akciách
usporiadať informačný stánok vo vašom meste, obci, pred obchodom, v škole, poradíme vám ako na to
požiadať obchodníkov v miestnych obchodoch (aj tých menších do 200 m2), aby predávali minerálky vo vratných obaloch

Každému kto sa zapojí do celoslovenského týždňa ponúkame informačné materiály, do určitého množstva bezplatne. Materiály Vám zašleme na základe aktivít, do ktorých sa zapojíte alebo Vašich požiadaviek po vzájomnej dohode.

Ak máte záujem zapojiť sa do celoslovenského týždňa aktivít či už ako škola alebo jednotlivec, dajte nám prosím vedieť (tel./fax: 055 / 677 1 677, 0903 77 23 23, e-mail: spz@priateliazeme.sk)

najneskôr do 11.11. 2010,

aké aktivity by ste chceli realizovať a my vám na základe toho pošleme potrebné informácie a materiály.

Ak urobíte akúkoľvek aktivitu v rámci celoslovenského týždňa, pošlite nám prosím o tom spätne informáciu, fotodokumentáciu.

Na mapke sú zorbrazené školy, ktoré sa zapojili do Celoslovenského týždňa aktivít pre vratné obaly
Zobraziť Školy zapojené do Celoslovenského týždňa aktivít za vratné obaly na väčšej mape


Celoslovenský týždeň aktivít je realizovaný v rámci projektu „Od triedenia k minimalizácii odpadu“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

     Nórsky fond

CsatolmányMéret
Stiahnite si formulár pre kontrolu nápojov vo vratných obaloch53 KB
Stiahnite si leták Používajme vratné fľaše2.03 MB