Ekologickí hriešnici

S mnohými ľuďmi či organizáciami porušujúcimi zákony v oblasti ochrany životného prostredia si nevedia dať rady ani kompetentné správne orgány. Mnohí úradníci vydávajú rozhodnutia, ktoré sú „postavené na hlavu“. Preto sme sa rozhodli na našej stránke uverejňovať rôzne problémy, priestupky, skutky, ktoré poškodili životné prostredie, aby bola verejnosť o ich autoroch informovaná a sama si o nich vytvorila obraz.

Máte aj Vy vo Vašej obci / meste podobný problém? Dostali ste rozhodnutie, ktoré bolo protiprávne alebo poškodilo životné prostredie? Pošlite nám fotodokumentáciu s popisom problému, naši pracovníci overia informácie a po posúdení zverejnia problém v tejto časti našej web stránky.

Štátna správa / samospráva | Firmy / organizácie | Jednotlivci