Celoslovenský týždeň aktivít pre menej odpadov

30.11.2009 – 6.12.2009

Pridajte sa aj Vy!

Každý rok na Slovensku vyprodukujeme také množstvo komunálneho odpadu, ktoré by zaplnilo 880 futbalových ihrísk do výšky 1 metra. V priemere je to vyše 300 kg odpadu na osobu a každým rokom toto číslo narastá. Čo sa deje s týmto odpadom? Končí nenávratne na skládke alebo v spaľovni. Len 5% z tohto množstva sa recykluje a 5% kompostuje. Pritom by sme vedeli využiť až 80 % z toho, čo vyhadzujeme. Druhotné suroviny na výrobu nových materiálov a výrobkov sa však uložením na skládku alebo spálením definitívne strácajú a my musíme ťažiť z našej planéty nové suroviny, aby sme si tie výrobky mohli opäť vyrobiť. Vieme však dokedy nám to ešte naša Zem umožní?

Aj keď je recyklácia užitočnejší a prínosnejší spôsob nakladania s odpadmi ako ich ukladanie na skládky či do spaľovní, každý proces recyklácie spotrebúva energiu a vedie k istej miere znečistenia životného prostredia. Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. Účelom odpadového hospodárstva je v prvom rade predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu (minimalizácia a opätovné používanie). je

Viac ako polovicu z toho, čo vyhadzujeme tvoria obaly. Prvotnou funkciou obalu je ochrana výrobku, v dnešnej dobe sa však jeho funkcia mení na „pútač“, niečo, čo nás má zaujať, aby sme si výrobok kúpili. Spolu s výrobkami si teda kupujeme aj obal, častokrát nie jeden a častokrát úplne zbytočný, ktorý končí v koši bez toho, aby sme sa nad jeho funkciou vôbec zamysleli. Predchádzanie vzniku odpadov (minimalizácia) je na prvom mieste tzv. odpadovej hierarchie. Jeho základom je aj uvedomelé nakupovanie a rozumná spotreba.

Celoslovenský týždeň pre menej odpadu chce upozorniť na tri kroky, ktoré by nám mali pomôcť k zníženiu množstva odpadu, ktorý produkujeme:

1. Minimalizácia

2. Opätovné používanie

3. Separovaný zber pre recykláciu a kompostovanie

Počas prvého decembrového týždňa budú Priatelia Zeme - SPZ spolu so školami, obcami a mimovládnymi organizáciami oslovovať čo najširšiu verejnosť a informovať ju o tom, ako svojím konaním produkovať čo najmenej odpadu, ako čo najviac separovať a kompostovať.

Pridajte sa k Priateľom Zeme a urobte aj Vy niečo preto, aby sme spoločne pomohli znížiť množstvá zbytočne vyhadzovaných odpadov!

Ponúkame Vám viacero rôznych aktivít, ktorými sa do celoslovenského týždňa môžete zapojiť. Vymyslite si sami aktivity pre menej odpadu alebo využite naše tipy.

Každému kto sa zapojí do celoslovenského týždňa ponúkame nasledujúce informačné materiály, do určitého množstva bezplatne

(k nahliadnutiu po kliknutí)

- leták Odpady, brožúrka Odpady, plagát Odpady
- leták Kompostovanie, leták Postavte si kompostovisko, leták Vermikompostovanie, brožúrka Domáce a komunitné kompostovanie, brožúrka Obecné kompostovisko, príručka Komunitné kompostovanie
- leták Nespaľujme odpady v domácnosti, plagát Nespaľujme
- leták 22 ekotipov
- manuál 20 krokov ako začať triediť na školách
- leták vratné fľašeleták o PVC
- nálepka na schránku „Nevhadzujte reklamy“

Materiály Vám zašleme na základe aktivít, do ktorých sa zapojíte alebo Vašich požiadaviek po vzájomnej dohode.

Ak máte záujem zapojiť sa do celoslovenského týždňa aktivít či už ako škola, obec alebo jednotlivec, dajte nám prosím vedieť (tel./fax: 055 / 677 1 677, 0903 77 23 23, e-mail: spz@priateliazeme.sk)

najneskôr do 19.11. 2009,

aké aktivity by ste chceli realizovať a my vám na základe toho pošleme potrebné informácie a materiály.

Ak urobíte akúkoľvek aktivitu v rámci celoslovenského týždňa, pošlite nám prosím o tom spätne informáciu, fotodokumentáciu.


Celoslovenský týždeň aktivít je realizovaný aj vďaka podpore Recyklačného fondu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Recyklačný fond     Nórsky fond          

Fotografie zo zahájenia celoslovenského týždňa a aktivít zapojených škôl, organizácií...

Celoslovenský týždeň aktivít pre menej odpadovCeloslovenský týždeň aktivít pre menej odpadovCeloslovenský týždeň aktivít pre menej odpadovCeloslovenský týždeň aktivít pre menej odpadovCeloslovenský týždeň aktivít pre menej odpadovCeloslovenský týždeň aktivít pre menej odpadovCeloslovenský týždeň aktivít pre menej odpadovCeloslovenský týždeň aktivít pre menej odpadov