Celoslovenský týždeň aktivít pre menej odpadov - Aktivity pre jednotlivcov a občianske združenia

Požiadajte Vašu obec alebo Mestský úrad o zavedenie zložiek separovaného zberu, ktoré Vám chýbajú, upovedomte o neprítomnosti kontajnerov na triedený zber vo Vašej blízkosti.
Požiadajte obec alebo školu o zavedenie zberu jednorazových bateriek do tzv. Recykloboxov. O tomto systéme zberu Vám poskytne informácie firma Akutrans na tel. čísle 031/7898628 (p. Machová) alebo e-mailom: prenosnebaterie@akutrans.sk
Požiadajte obec alebo školu o zavedenie zberu viacvrstvových kombinovaných materiálov tzv. “tetrapakov“ – kartónov od mlieka a džúsov. Viac informácií nájdete na stránke http://kuruc.sk/sk/zber-tsm , tel.čísle 035/ 650 80 30 alebo e-maily kuruc@kuruc.sk alebo sa informujte u nás.
Postavte si kompostovisko a kompostujte bioodpady. Ak bývate v paneláku a nemáte takúto možnosť, skúste začať s vermikompostovaním. Návody ako na to nájdete medzi našimi materiálmi, ktoré Vám môžme zaslať.
Nájdite v obchode najviac zabalený výrobok a najzbytočnejšie zabalený výrobok, ku ktorému zároveň nájdete alebo vymyslíte ekologickejšiu alternatívu. Foto výrobku nám pošlite, zverejníme ho na našej web stránke.
Urobte vo Vašej obci / mestskej časti osvetu medzi občanmi o separovanom zbere, minimalizácii odpadov, probléme spaľovania odpadov v domácnosti, kompostovaní. Môžete oslovovať priamo jednotlivé domácnosti alebo usporiadať informačný stánok. Poskytneme Vám k tomu informačné materiály a návod ako na to.
Distribuujte naše informačné materiály – medzi vašimi známymi, kolegami, spolužiakmi, rozneste ich na miesta, kde je väčší pohyb ľudí a kde sa ľudia dlhší čas zdržujú (knižnice, čitárne, čajovne, obchody, kníhkupectvá, pošty, úrady, kluby dôchodcov...), (potrebné množstvo vám na požiadanie zašleme)
Spracujte tému minimalizácie, opätovného používania alebo triedenia odpadov vo forme komiksov, pútavých pre mladú generáciu. Komiksy uverejníme na našej web stránke.
Usporiadajte v obci, na pracovisku burzu pre niekoho už nepotrebných, ale ešte použiteľných vecí. Prispejete tak k opätovnému používaniu a znižovaniu odpadov. Veci môžte po dohode darovať aj miestnej charite, detskému domovu, sociálne slabším.... Viac informácií
Žiadajte v obchodoch predaj nápojov vo vratných fľašiach. Máte na to právo podľa zákona o obaloch. Bližšie informácie na našej stránke www.zakonoobaloch.sk v sekcii Opätovné používanie.
Napíšte článok o znižovaní množstva odpadov napr. do miestnych novín.
Dajte nám vedieť o Vašom vlastnom originálnom nápade, zlepšováku pre separáciu odpadov alebo minimalizáciu. Najlepšie nápady ohodnotíme cenami.
Pokúste sa zapojiť do tohto týždňa aj vaše mesto / obec, školu, a ďalšie inštitúcie ... informácie nájdu na našej internetovej stránke

Aj malými vecami pomôžete znižovať množstvo odpadov. Tu je niekoľko tipov:

• Tlačte a kopírujte dokumenty obojstranne.
• Uprednostňujte elektronickú poštu.
• Začnite používať ekologické čistiace prostriedky, recyklované zošity, recyklovaný kancelársky papier. Kontakty kde ho môžete objednať nájdete TU
• Používajte vlastné trvácne plátenné tašky namiesto plastových, ktoré dostanete v obchodoch zadarmo. Môžete si ich zakúpiť aj v našej distribucii
• Používajte nabíjateľné baterky.
• Kupujte väčšie balenia a koncentráty.
• Uprednostňujte lokálne potraviny.
• Premýšľajte už pred nákupom, koľko odpadu následne vznikne z vášho nákupu a či ho vôbec viete nejako využiť alebo odovzdať na recykláciu.
• Kupujte len výrobky, ktoré skutočne potrebujete a ktoré sú trvanlivé a dajú sa opraviť.
• Podporujte pitie vody z vodovodu (namiesto presladzovaných a prifarbovaných nápojov z automatov).
• Nalepte si na schránku nálepku „Nevhadzujte reklamy“.
• Vyhýbajte sa jednorazovým obalom a zbytočne baleným potravinám (napr. chlieb, pečivo, ovocie, zelenina...). Pokiaľ je to len trochu možné pokúste sa znížiť spotrebu výrobkov balených v hliníkových plechovkách, viacvrstvových obaloch, PET fľašiach.
• Uprednostňujte miestne výrobky, potraviny a nákupy na tržniciach pred hypermarketmi (napr. zelenina, ovocie) - pri preprave na krátke vzdialenosti nie je potrebných veľa obalov.

Pre väčšiu inšpiráciu si prečítajte článok ako jednoduchými aktivitami vytvoriť len 3,6 kg odpadu za rok.


• Pomôžte nám v týchto aktivitách:

  • Prieskum potravín balených v PVC. Je to druh plastu, ktorého recyklácia je veľmi problematická a pri určitých potravinách môže predstavovať zdravotné riziko. PVC býva na obale výrobku označované v recyklačnom trojuholníku ako číslo 3, alebo značkou V, PVC či „vinyl“.

                                                               

Pri prieskume si zaznačte druh a značku výrobku, prípadne aj jeho fotografiu. Výsledky zverejníme v špeciálnej sekcii našej web stránky, aby boli prístupné širokej verejnosti. Inšpirovať sa môžete českou stránkou Združenia ARNIKA http://www.pvc.arnika.org/seznam-potravin-v-pvc

  • Prieskum ponuky nápojov vo vratných obaloch – ak má obchod s predajnou plochou nad 100 m2 v ponuke minerálky, pivo, víno, sirupy a ochutené nealkoholické nápoje v nevratných obaloch, musí ich mať podľa zákona aj v obaloch vratných (stačí druh nápoja, nie rovnaké značky) ak sú tie dostupné na našom trhu. Na túto aktivitu môžete použiť tento formulár. Výsledky prieskumu nám zašlite. Zistené nedostatky zašleme ako podnet na kontrolu na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Viac informácií nájdete aj na web stránke www.zakonoobaloch.sk v sekcii Opätovné používanie

  • Dotazníkový prieskum o čítanosti reklamných letákov vhadzovaných do schránok. Kvôli reklamným letákom padne ročne za obeť na Slovensku vyše 400 000 stromov. Väčšina letákov končí nepoužitá v koši. Pomôžte nám spraviť prieskum medzi občanmi vo Vašom meste /obci o tom, či letáky čítajú a koľko z nich čítajú. Dotazníky si môžete vytlačiť z našej web stránky, alebo Vám ich vytlačené zašleme. Respondentom môžete nálepku na schránku „Nevhadzujte reklamy“ v prípade, že o reklamy nemajú záujem. Nálepky Vám na požiadanie zašleme. Dotazník si stiahnite TU, prípadne Vám ich na požiadanie zašleme. Ďalšie informácie

CsatolmányMéret
magickych_3,6kg.doc47.5 KB