Minimalizujme... na ulici, v spoločnosti, komunite

Žijeme v spoločnosti: dennodenne zdravíme susedov, hromžíme na preplnené kontajnery, skoro ráno zohrievame studené motory na cestu do práce... a každodennosť nás akosi oberá o silu aktívnejšie riešiť javy, ktoré nám už pomaly ani neprekážajú, lebo sme sa s nimi zmierili. Nezahadzujeme tak šancu tieto javy meniť? Kto sa má zaoberať riešením týchto problémov, keď nie my?

  • Odpady, ktoré je možné recyklovať, nevhadzujme na ulici do nádob na zmiešaný odpad.
  • Sú na ne určené špeciálne nádoby zväčša farebne odlíšené a s popisom: napr. modré na papier, zelené na sklo, žlté na plasty.
  • Využívajme viac knižnice, požičovne áut a rôzne iné verejné služby, ktoré nám umožnia nekupovať a viac využívať veci. Nástroje a zariadenia potrebné na príležitostné práce si prenajímajme alebo požičiavajme od susedov, známych, alebo v špecializovaných požičovniach.
  • Prečítané knihy si vymieňajme, alebo ich podarujme. Iniciujme vytvorenie "hračkárskej knižnice" a namiesto kupovania hračiek si hračky požičiavajme.
  • Zorganizujme ekoburzu starých vecí, šatstva. Zabezpečme verejný priestor, ktorý by slúžil na zdieľanie a vymieňanie vecí, ktoré už nevyužijeme, ale mohli by ešte niekomu poslúžiť.
  • Iniciujme zavedenie triedeného zberu, výstavbu komunitného kompostoviska, vytvorenie komunitnej záhrady...
  • Založme "eko-hliadku", ktorá bude monitorovať výskyt znečistenia, čierne skládky...
  • Zapojme sa aktívne do programov miestnych ekologických združení, ktoré usilujú o znižovanie množstva odpadov.
  • Najdôležitejšie je začať od seba. Buďme dobrým príkladom, vytvorme eko-nástenku, spoločne sa zamýšľajme, ako by sme mohli zlepšiť nakladanie s odpadom, využiť nepotrebné výrobky, nábytok...