10. výročie Priateľov Zeme - SPZ, koncert, 2007

10. výročie Priateľov Zeme - SPZ, koncert, 200710. výročie Priateľov Zeme - SPZ, koncert, 200710. výročie Priateľov Zeme - SPZ, koncert, 200710. výročie Priateľov Zeme - SPZ, koncert, 200710. výročie Priateľov Zeme - SPZ, koncert, 200710. výročie Priateľov Zeme - SPZ, koncert, 200710. výročie Priateľov Zeme - SPZ, koncert, 200710. výročie Priateľov Zeme - SPZ, koncert, 200710. výročie Priateľov Zeme - SPZ, koncert, 200710. výročie Priateľov Zeme - SPZ, koncert, 200710. výročie Priateľov Zeme - SPZ, koncert, 200710. výročie Priateľov Zeme - SPZ, koncert, 200710. výročie Priateľov Zeme - SPZ, koncert, 200710. výročie Priateľov Zeme - SPZ, koncert, 2007