Odborná konferencia "Čo priniesol obciam návrh Stratégie nakladania s biologickými odpadmi?"

Priatelia Zeme - SPZ a Združenie miest a obcí Slovenska Vás pozývajú na odbornú konferenciu.

Začiatok: 15.12.2010 9:30

Koniec: 16.12.2010

Miesto konania:

Hotel Rysy, Tatranská Štrba (http://www.hotel-rysy.sk/)

 

Pre koho je konferencia určená:

Pre zástupcov miest a obcí, vyšších územných celkov, pracovníkov štátnej správy, odborných pracovníkov firiem pracujúcich v odpadovom hospodárstve, ale aj širšej odbornej verejnosti zo záujmom o tému odpadového hospodárstva.

Cieľ konferencie:

Informovať účastníkov konferencie o návrhu Stratégie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom a o tom, čo to pre obce znamená a aké povinnosti im prinesie. Na pozitívnych príkladoch ukázať, ako sa dajú úspešne naplniť jej ciele.

Organizačné poznámky:

Účasť na konferencii je BEZPLATNÁ, účastníkom je hradená strava aj ubytovanie od stredy doobedia 15. decembra do štvrtka poobedia 16. decembra.

Program konferencie:

Streda 15. decembra:
09,30 - 10,00 – Registrácia účastníkov
10,00 - 10,15 – Privítanie: Martin Valentovič, Priatelia Zeme - SPZ
10,15 - 11,00 – Návrh Stratégie nakladania s biologicky rozložiteľným
                             odpadom (BRO) v SR: Ing. Maroš Záhorský, EMB Projekt s. r. o.
11,00 - 11,30 – Biologický odpad a legislatíva v SR a EÚ: Ing. Anna Slotová,
                             Krajský úrad životného prostredia v Žiline
11,30 - 12,00 – Podpora domáceho kompostovania: Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ
12,00 - 13,00 – Obed
13,00 - 13,45 – Obecné kompostoviská: Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ
13,45 - 14,30 – Separovaný zber biologických odpadov z domácností: Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ
14,30 - 15,15 – Mechanicko-biologická úprava odpadov: Ing. Jan Habart, Ph.D.,
                             CZ Biom - České sdružení pro biomasu
15,15 - 15,45 – Prestávka
15,45 - 16,30 – Bioplynové stanice: Ing. Jan Habart, Ph.D., CZ Biom - České sdružení pro biomasu
16,30 - 17,15 – Kompostovanie: Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ
17,15 - 18,00 – Zhodnotenie dňa a diskusia: Martin Valentovič, Priatelia Zeme - SPZ
18,00 - ... – Večera a voľná diskusia. Bezplatné poradenstvo zo strany Priateľov Zeme - SPZ

Štvrtok 16. decembra:
08,00 - 09,00 – Raňajky
09,00 - 10,00 – Čo stojí obec biologický odpad?: Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ
10,00 - 10,30 – Program nakladania s BRO v obci Košeca: Radomír Brtáň, starosta Košece
10,30 - 11,00 – Prestávka
11,00 - 11,30 – Nakladanie s BRO v meste Stará Turá: Technické služby Stará Turá
11,30 - 12,00 – Kompostovanie v Ľubovnianskom regionálnom združení
                             miest a obcí: Ing. Štefan Melkovič, Ekos s. r. o.
12,00 - 13,00 – Obed
13,00 - 13,30 – Podpora domáceho a komunitného kompostovania
                             v obci Hranovnica: Ing. Slavomír Božoň, projektový manažér Hranovnica
13,30 - 14,00 – Obecné kompostovisko v obci Raslavice: Anton Lamanec, starosta Raslavíc
14,00 - 14,30 – Zhodnotenie dňa a diskusia: Martin Valentovič, Priatelia Zeme - SPZ

Podmienkou účasti na konferencii je prihlásenie sa telefonicky, zaslaním prihlášky (je na ďalšej strane) e-mailom alebo faxom do pondelka 13. decembra 2010 u organizátora akcie Martina Valentoviča na e-maily: valentovic@priateliazeme.sk, telefónnom čísle: 0903 279 817 alebo faxe: 055 / 677 1 677.

Formulár pre prihlásenie na konferenciu nájdete v prílohe.

 

Viac informácií:

Martin Valentovič, valentovic@priateliazeme.sk, tel. 0903 279 817

Podujatie je súčasťou projektu „Od triedenia k minimalizácii odpadu“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

PrílohaVeľkosť
Pozvanka-na-konferenciu.doc63.5 KB