Chladenie a mrazenie

07.02.2007

  • Umiestnite chladničky a mrazničky ďalej od sporáku a tepelných zariadení, na chladnejšie miesta. Každý stupeň naviac nad 20 °C  zvyšuje spotrebu asi o 4-6%. Nechajte dostatočný priestor medzi zadnou stenou chladničky a stenou, aby bolo zaistené dostatočné prúdenie vzduchu. 
  • Pravidelne odmrazujte – 1 cm námrazy zvyšuje spotrebu až o 75% !
  • Zadnú stenu, kam sa usádza prach pravidelne čistite, pretože prach usadený na mriežke pre ochladzovanie zhoršuje tepelný spád (výmenu tepla medzi mriežkou a ovzdušim). Pri znečistenej mriežke sa zvyšuje spotreba energie a chladnička sa zbytočne prehrieva.
  • Chladničky a mrazničky zbytočne často neotvárajte a nevkladajte tam teplé jedlá, čím predídete prehrievaniu zariadenia.
  • Veľa chladničiek je nastavených na príliš nízku teplotu - je to zbytočné a drahé, pre normálnu prevádzku postačuje teplota +5°C, zníženie vnútornej teploty na 3°C znamená zvýšenie spotreby najmenej o 15%.
  • Využívajte chladné obdobia počas roka - potraviny môžete skladovať i v skrinke na balkóne. Chladničku vypnite, ušetríte na energii.
  • Vypnite chladničku a mrazničku ak odchádzate z domu preč na dlhšie.
  • Pri kúpe novej chladničky či mrazničky vyberajte tie s označením "A" (nízka spotreba).