Elektrospotrebiče

07.02.2007

  • Nenechávajte spotrebiče v polohe STAND BY, pretože takto nie sú vypnuté, dochádza k skrytému odberu, ročne to môže byť až 500kWh. Najlepšie je prístroje vypínať priamo zo zásuvky alebo používať predlžovaciu šnúru, ktorú je možné vypnúť.
  • Režim STAND BY je aj nebezpečnejší z hľadiska ochrany pred napäťovými rázmi v elektrickej sieti, preto pokiaľ elektrospotrebič dlhšie nepoužívate, odpojte ho od siete.
  • Nenechávajte v sieti nabíjačku na mobil či fotoaparát, pokiaľ sa nenabíjajú. Nabíjačky ponechané v zásuvke spotrebujú až 10 krát viac energie ako je treba pri nabíjaní.
  • Počítače počas dlhších prestávok radšej vypínajte namiesto používania úsporných režimov, pretože tie stále  spotrebujú až 70 % energie.
  • Uprednostňujte elektrospotrebiče s priamym sieťovým pripojením namiesto používania batérií
  • Pri kúpe nových elektrospotrebičov si pozorne všímajte štítok s informáciami, do ktorej kvalitatívnej skupiny je spotrebič zaradený.  Výrobky najlepšej kvality s najnižšou spotrebou energie sú označené písmenom A.
  • Snažte sa využívať energiu svojich vlastných rúk, mnohé zariadenia používame len preto, že sme spohodlneli a zvykli si „šťuknúť“ gombíkom.