Hnojenie

08.02.2007

Vyhýbajme sa používaniu umelých hnojív, ktoré zaťažujú prostredie už ich samotnou výrobou. Kompost je ich plnohodnotnou, ak nie nadhodnotnou náhradou. O tom ako kompostovať sa dočítate v časti informácie / biologický odpad na tejto stránke. Tiež je možné využívať zelené hnojenie.