Kúrenie, vetranie, klimatizácia

07.02.2007

 • Neprekurujte, dodržiavajte doporučené teploty v izbách (obývacia izba 20-22 °C, spálňa 18 °C), každý stupeň naviac znamená zvýšenie spotreby energie o 6%.
 • Používajte termoregulačné ventily na radiátoroch, sú jednoduchou možnosťou úspory asi 10-15% energie.
 • Vetrajte krátko a intenzívne, po dobu vetrania uzavrite ventil radiátora.
 • Nezakrývajte radiátory záclonami (ušetríte 40% energie), závesmi či drevenými krytmi. Naopak,  pri okne úplne bez záclony je potreba energie až o 40% vyššia. Najvhodnejšia je záclona siahajúca po parapetnú dosku, ktorá usmerňuje prúdenie tepla do miestnosti, úspora energie je až 25%.
 • Utesnite okná, netesnosti v oknách a dverách znížia teplotu o 2 stupne a zvyšujú vykurovacie náklady o 6-10%.
 • Investujte do zateplenia stavby alebo vášho bytu. Zaizolujte teplovodné potrubia v nevykurovaných priestoroch.
 • Staré okná vymeňte za nové, s kvalitným zasklením. Únik tepla cez okno pri trojitom skle predstavuje len 8%, zatiaľ čo pri jednoduchom okne až 30 %.
 • Tepelné straty znížite aj inštalovaním vonkajších okeníc alebo roliet.
 • Teplotu v miestnosti regulujte prívodom tepla, nie otváraním okien.
 • Za radiátor nalepte reflexnú fóliu, ktorá do miestnosti vracia 90% tepla, ktoré by sa inak stratilo v stene.
 • Na ohrev vody pre kúpeľ vo vani spotrebujete až o 10 kWh energie, nahraďte preto kúpeľ sprchou a ušetríte nielen vodu ale aj 2/3 energie.
 • Udržiavajte vhodnú vlhkosť vzduchu na úrovni 50-65%.Pri takejto vlhkosti vzduchu pri teplote 21 °C dosiahnete rovnakú tepelnú pohodu ako rpi teplote 24 °C a vlhkosti len 30%. Ušetríte až 12 % tepla.
 • Pokiaľ používate klimatizáciu, nenastavujte príliš nízku teplotu. Rovnaký efekt priaznivej tepelnej pohody môžete dosiahnuť cirkuláciou vzduchu - ventilátorom, ktorý spotrebuje približne 16x menej energie ako klimatizácia.