Exkurzie na školách zapojených do ekovýchovy

Exkurzie tvoria dôležitú zložku projektu ako inovatívnej environmentálnej výchovy, približujú preberanú tému žiakom, študentom a sú založené na zážitku, ktorý zanechá trvalý odkaz.

V prvom období projektu sme sa zaoberali s témou odpady a spotreba, exkuzie sa uskutočnili v miestach kde sa s odpadmi nakladá ako na zbernom dvore v Košiciach a v Prešove. Žiaci a študenti mali možnosť vidieť čo sa stane s vytriedeným odpadom v ich meste a kam ich odpady putujú.  

Aby sme priblížili krásu a hodnotu prírody, ale aj zmysel ekologických aktivít sme išli sa pozrieť na chránené rašelinisko v obci Regetovka. Študenti mali možnosť vidieť jeden zo vzácnych biotopov v krásnom prírodnom prostredí.   

So žiakmi zo základných škôl z Trhovíšť a z Michaloviec (ul.T.J.Moussona), sme sa išli pozrieť na zberný dvor ktoré prevádzkuje firma Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, kde sme si mali možnosť vidieť, že doma vytriedené zložky odpadu sa ako ďalej triedia a rozdeľujú, dozviesť sa kde sa tieto upravené zložky putujú a čo sa s nimi ďalej deje.   

Exkurzia na zbernom dvore v Prešove so študentmi Evanjelického kolegiálneho gymnáziaExkurzia na zbernom dvore v Prešove so študentmi Evanjelického kolegiálneho gymnáziaExkuzia vo firme KOSIT v Kokšov- Bakše  Exkuzia vo firme KOSIT v Kokšov- Bakše  Exkuzia vo firme KOSIT v Kokšov- Bakše  Exkuzia vo firme KOSIT v Kokšov- Bakše  Exkurzia na zbernom dvore v Prešove so študentmi Evanjelického kolegiálneho gymnáziaV centre environmentálnej výchovy vo firme KOSITV centre environmentálnej výchovy vo firme KOSITExkuzia vo firme KOSIT v Kokšov- Bakše  Exkuzia vo firme KOSIT v Kokšov- Bakše  Exkurzia na rašelinisku v obci RegetovkaExkurzia na rašelinisku v obci RegetovkaExkurzia na rašelinisku v obci RegetovkaExkurzia na zbernom dvore v Prešove so študentmi Evanjelického kolegiálneho gymnázia