Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove

Evanjelické Kolegiálne Gymnázium sa zapojilo do ekovýchovy prvou hodinou 18.marca 2009. Študenti získali prvotné informácie o téme odpady formou prezentácie, ukážok odpadov a diskusie. V rámci zmyslových aktivít si pozreli film o odpadoch a o spôsobe ich likvidácie ako aj recyklácie. Následne na to urobili aj brainstroming na témy: minimalizácia, opätovné používanie a recyklácia.

Riešenie skupinovej úlohy Diskusia na tému odpadyBrainstroming na témy minimalizácia, opätovné používanie a recykláciaPrezentácia a diskusia na tému odpadyPrezentácia a diskusia na tému odpady
Témy: odpady