Friends of the Earth International oslavujú 50te narodeniny!

22.07.2021

Friends of the Earth International (FOEI) je najväčšou svetovou environmentálnou sieťou, ktorej súčasťou sme aj my. Radi by sme Vám ju pri príležitosti jej jubilea predstavili…

FOEI združuje 73 národných členských skupín po celom svete a približne 5 000 miestnych aktivistických skupín na všetkých kontinentoch. S viac ako 2 miliónmi členov a podporovateľov po celom svete vedú kamapne v najnaliehavejších environmentálnych a sociálnych otázkach. Spochybňujú súčasný model hospodárskej a podnikovej globalizácie a presadzujú riešenia, ktoré pomôžu vytvoriť environmentálne udržateľné a sociálne spravodlivé spoločnosti.
 
 
Na Slovensku sme súčasťou Friends of the Earth International my - Priatelia Zeme - SPZ, Priatelia Zeme - CEPA a Lesoochranárske zoskupenie VLK
 
Friends of the Earth International vedú viaceré kampane:
 
Ochraňovanie ľudských práv, kde sa zameriava na ochranu obrancov ľudských práv, obrancov území a ich komunít. Pracuje na posilnení ich kolektívneho odporu a bojuje spolu s nimi proti porušovaniu ľudských a environmentálnych práv skupinami, komunitami, podnikmi i štátmi. Snaží sa o rýchle jednanie podľa potrieb a želaní ohrozenej komunity s cieľom postaviť páchateľov pred súd.   
 
Aktivity v oblasti Ekonomickej spravodlivosti a odolávaniu neoliberalizmu sú realizované v spolupráci so sociálnymi hnutiami vrátane feministiek, domorodých obyvateľov a roľníckych hnutí po celom svete. Zasadzuje sa o riešenia hospodárskej spravodlivosti, ako sú družstvá a verejné služby, ktoré znižujú nerovnosť; prispieva k spravodlivým mocenským vzťahom vrátane vzťahov medzi ženami a mužmi a rozširuje úlohu spolupráce, komunitný manažment a udržateľné plánovanie vo všetkých aspektoch života.
 
V kampani Potravinová suverenita FoEI podporuje potravinovú suverenitu - právo ľudí na zdravé a kultúrne vhodné potraviny vyrábané ekologicky vhodnými metódami. Podporuje členské skupiny FOEI v prechode na udržateľný, spravodlivý a odolný potravinový systém založený na agroekologických princípoch prostredníctvom kampaní a projektov. 
 
V kampani Lesy a biodiverzita FOEI spolupracuje s miestnymi komunitami a pôvodnými obyvateľmi na ochrane lesov a posilňovaní práv spoločenstiev a komunitného riadenia lesov a podporuje kampaň proti priemyselným rozsiahlym plantážam, monokultúre, deštruktívnej ťažbe a komodifikácii a financovaniu lesov.
 
Kampaňou Klimatická spravodlivosť a energia je FOEI súčasťou rastúceho, rôznorodého a efektívneho globálneho hnutia, ktoré bojuje proti  špinavej energii #DirtyEnergy, a ktoré sa snaží presadzovať alternatívne zdroje energie a klimatickú spravodlivosť. 
 
V kampani Rodová rovnosť a odstránenie patriarchátu sa FOEI zaviazala k systémovým zmenám, ktorých základom je boj za rodovú spravodlivosť a odstránenie patriarchátu. Žiada ukončenie vykorisťovania ženských tiel a práce. Jediným spôsobom, ako to dosiahnuť, je uznanie žien ako politických subjektov, ukončenie násilia páchaného na ženách a popierania ich práv a odstránenie rodovej deľby práce, ktorá predstavuje hmotný základ patriarchálneho vykorisťovania a nadvlády.  
 
Kampaň Škola udržateľnosti je program vzdelávania v Latinskej Amerike a Karibiku, Ázijsko-pacifickej oblasti, Afrike a v Európe. Ponúka nadobudnutie zručností, inšpiráciu v úspešných riešeniach a príbehoch, ako i umelecké, duchovné a hudobné vyjadrenie. Používa metodiky populárneho vzdelávania a vytvára tak priestor pre srdce, ruky i myseľ. Organizuje výmenné programy pre zamestnancov a aktivistov organizácií v rámci siete FOEI. 
 
Medzi najväčšie úspechy FOEI patrí víťazstvo v súdnom spore medzi Friends of the Earth Netherland a spoločnosťou Shell, kde Shell musí do konca roka 2030 znížiť svoje emisie CO2 o 45%, zákaz ťažby kovov v Salvádore za výraznej podpory Friends of the Earth Salvador, zákaz nekonvenčnej ťažby plynu frakovaním v Austrálii i zásluhou Friends of the Earth Australia, prepustenie z väzby pre Evgenija Vistishka zásluhou Friends of the Earth Russia a Vadima Šebanova zásluhou Friends of the Earth Ukrajina… 
 
Inšpirujte sa a staňte sa Priateľmi Zeme aj Vy!    
 
 
Friends of the Earth International oslavujú 50te narodeniny!
Kľúčové slová: foei | ochrana klímy
Táto podstránka bola vytvorená: 22. júl 2021 - 10:45, naposledy bola upravená: 24. august 2021 - 11:04.