Prezentácie z odborných seminárov "Moderné odpadové hospodárstvo v obci"

06.03.2006

V decembri 2005 sa v Nitre, Banskej Bystrici a Prešove uskutočnili odborné semináre organizované Priateľmi Zeme - SPZ

  1. Povinnosti a práva obce vo vzťahu ku komunálnym odpadom - Monika Medovičová, Obvodný úrad ŽP Nitra
  2. Triedený zber odpadov pre recykláciu a kompostovanie - Branislav Moňok, Priatelia Zeme - SPZ
  3. Zberné dvory - Branislav Moňok, Priatelia Zeme - SPZ
  4. Nakladanie s odpadmi z elektrických a elektronických zariadení po novom - Peter Valent, Envidom - Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu
  5. Kompostovanie "zeleného" bioodpadu - Branislav Moňok, Priatelia Zeme - SPZ
  6. Množstvové zbery - Marek Kurinec, Dubnická Environmentálna Skupina
  7. Vrecové množstvové zbery v Taliansku - Marek Kurinec, Dubnická Environmentálna Skupina
  8. Výsledky množstvových zberov vo svete - Marek Kurinec, Dubnická Environmentálna Skupina


Ďalšie informácie nájdete na multimediálnom CD - "Moderné odpadové hospodárstvo - ochrana životného prostredia a ekonomická efektivita v jednom".

Za podporu pri usporiadaní seminárov ďakujeme:

PrílohaVeľkosť
1 - pdf77.59 KB
1 - zip75.17 KB
2 - pdf1.05 MB
2 - zip1022.13 KB
3 - pdf252.7 KB
3 - zip232.46 KB
4 - pdf1.52 MB
4 - zip1.05 MB
5 - pdf337.05 KB
5 - zip311.95 KB
6 - pdf1.63 MB
6 - zip1.5 MB
7 - pdf251.47 KB
7 - zip233.49 KB
8 - pdf103.62 KB
8 - zip100.55 KB
Cieľová skupina: obce / firmy
Témy: odpady
Kľúčové slová: problémy s odpadmi
Táto podstránka bola vytvorená: 1. február 2007 - 22:43, naposledy bola upravená: 18. január 2011 - 1:52.