Halting the child brain drain, štúdia v angličtine

01.12.2006

V priebehu roka 2006 sa 250 žien z 21 krajín sveta podrobilo výskumu - testovaniu vlasov na obsah ortute, ktorý odzrkadľuje jej prítomnosť v organizme. Výsledky celého výskumu, informácie o škodlivosti ortute, závažných zdravotných rizikách, snahách o jej elimináciu prostredníctvom obmedzení na celoeurópskej úrovni a mnohé ďalšie informácie podáva štúdia organizácií Health Care Without Harm a Health and Environment Alliance v angličtine.

PrílohaVeľkosť
Going_Green_The_Mercury_Problem_-_Fast_Facts.pdf1.25 MB
Kľúčové slová: Ekologizácia zdravotníctva | Ortuť
Cieľová skupina: obce / firmy | verejnosť
Táto podstránka bola vytvorená: 4. apríl 2007 - 11:40, naposledy bola upravená: 4. január 2011 - 1:01.