Perzistentné organické polutanty a Slovensko

(PDF) - štúdia o stave znečistenia SR dlhodobo sa nerozkladajúcimi toxickými látkami, legislatívne úpravy u nás a vo svete, čistejšie alternatívy (staršie vydanie - údaje platné do apríla 2001).

PrílohaVeľkosť
Perzistentné organické polutanty a Slovensko, formát .pdf 991.54 KB
Táto podstránka bola vytvorená: 15. január 2007 - 3:11, naposledy bola upravená: 18. január 2011 - 2:10.