Spôsobujú ftaláty u mužov obezitu?

11.04.2007

Zlá životospráva, málo pohybu a genetická predispozícia prispievajú k obezite. V súčasnosti však výsledky nových výskumov (publikovaných online 14. marca 2007 v Environmental Health Perspectives) poukazujú aj na iný možný faktor: ftaláty, možné endokrinné disruptory, ktoré sa používajú na zmäkčenie plastov.

Expozícia ftalátmi je spájaná so znížením hladiny testosterónu a s ďalšími poruchami mužského reprodukčného systému. V 90. rokoch minulého storočia vedci zistili prepojenie medzi nízkymi hladinami testosterónu a obezitou, inzulínovou insuficienciou a cukrovkou. Tím vedený Richardom Stahlhutom z Univerzity v Rochestri skúmal dáta Národného výskumu zdravia a výživy z rokov 1999-2002, aby zistil či je naozaj možné spájať účinky ftalátov s obezitou.

Výskumníci sledovali niekoľko ftalátových metabolitov v moči mužov, aby zistili ich expozíciu ftalátmi. Následne modelovali správanie mužov a ďalšie faktory – od životnej úrovne po expozíciu tabakom – oproti šiestim hlavným ftalátovým metabolitom, obvodom pásu a meraním hladiny inzulínu.

Celkovo sa zistilo spojenie štyroch z metabolitov so zväčšením priemerného obvodu pásu (97 cm) o 3,9 – 7,8 centimetrov, hoci tento nárast nie je úmerný rastúcej expozícii. Údaje tiež spájajú tri z metabolitov s inzulínovou insuficienciou.

Nedostatočnosť inzulínu a nadmerné množstvo tuku sú kľúčové predpoklady vzniku diabetu 2. typu ako aj srdcovo-cievnych ochorení – jednými z vedúcich príčin úmrtí v populácii amerických mužov. U všetkých sledovaných metabolitov štúdia odhalila vyššie expozície medzi černochmi, u ktorých je aj vyšší výskyt diabetu 2. typu.

Zdroj: Environmental Science and Technology

Kľúčové slová: Ekologizácia zdravotníctva | PVC
Cieľová skupina: verejnosť
Táto podstránka bola vytvorená: 28. máj 2007 - 18:06, naposledy bola upravená: 4. január 2011 - 0:50.