Toxické látky? U nás doma? (2. časť)

29.09.2010

V minulej časti sme Vás začali oboznamovať so škodlivými látkami, s ktorými sa môžte vo Vašej domácnosti ľahko stretnúť. Predstavili sme si 16 krokov na elimináciu toxického znečistenia. V tomto článku budeme v tejto téme ďalej pokračovať.

3. Vyhýbajte sa mäkčeným plastom

S mäkčenými plastami v podobe PVC sa stretávame v rôznych sférach. O samotnej tematike PVC sme už v Ekolistoch niekoľkokrát písali. Uvedieme tu preto krátke zhrnutie.
PVC je len jeden druh plastu, častokrát zamieňaný so všeobecným pojmom plast. Prináša problémy počas celého svojho životného cyklu – od výroby, cez použitie, až po zneškodnenie. Výroba je spojená so znečistením prostredia chlórom a jeho toxickými zlúčeninami, zneškodnenie spaľovaním produkuje vysoko jedovaté dioxíny, takmer ho nie je možné recyklovať (v EU sa recyklujú len 3 % z celkového množstva PVC). Samotné PVC je zmesou mnohých prídavných látok, rôznych farbív a stabilizátorov na báze ťažkých kovov a škodlivých zmäkčovadiel (najmä ftalátov). Tie sa do materiálu PVC pridávajú kvôli tomu, aby ho zmäkčili a bol ohybný. Tieto látky však v štruktúre PVC nie sú pevne viazané, ľahko sa uvoľňujú a dostávajú sa do okolitého prostredia, balenej potraviny, organizmu atď.... Zdravotné účinky ftalátov sú už dnes preskúmané v stovkách rôznych štúdií.
Spôsobujú abnormálny vývoj reprodukčného systému, pričom mužský je omnoho citlivejší ako ženský, hlavne u vyvíjajúcich sa plodov, novorodencov a malých detí. Vyvolávajú zmeny na štítnej žľaze, pečeni a obličkách, poškodenie centrálnej nervovej sústavy.


Ako problematické sa javia najmä hračky a obaly potravín. Čím viac ftalátov je v hračke, tým je pružnejšia, ohybnejšia, ale zároveň nebezpečnejšia. Malé deti sú ohrozené najviac, pretože hračky cmúľajú a hryzú, pričom sa ftaláty vo zvýšenej miere uvoľňujú priamo do ich organizmu.
Práve kvôli tomu je predaj hračiek z PVC s obsahom ftalátov v EÚ zakázaný pre deti do troch rokov. Stále sa však nachádzajú na našom trhu. Pri množstvách tovarov dovážaných na Slovensko nie je reálne možné skontrolovať všetky druhy hračiek, ktoré na našom trhu sú. Na web stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie sa pravidelne objavujú nové a nové hračky, ktoré musia byť z trhu stiahnuté kvôli nadmernému obsahu ftalátov.

Ftaláty zakázané v hračkách ako aj ďalšie iné škodlivé zmäkčovadlá sa však stále môžu objaviť v obaloch potravín z PVC. Rizikové sú najmä potraviny s vyšším obsahom tuku (lebo ftaláty sú rozpustné v tukoch), dlhodobo balené, mrazené, zohrievané priamo v obaloch.
Sú to napr. niektoré druhy mliečnych výrobkov (termix), majonézových a rybacích šalátov, nanukových tort, potravinových fólií. Z obalov potravín sa tieto škodlivé látky uvoľňujú najmä mechanickým ohýbaním a teplom, väčšinou sa viažu na tuky a tak sa potravinou dostávajú do organizmu. Z ftalátov sa v obaloch potravín môže objaviť napr. aj di-ethylhexyl adipát – (DEHA). Výskum o jeho účinkoch bol doteraz realizovaný len v laboratórnych podmienkach a nie na ľuďoch. U potkanov bol vplyvom DEHA zistený zvýšený počet postnatálnych úmrtí, znížená pôrodná hmotnosť a predĺžené obdobie vnútromaternicového vývinu. Keďže bol zistený únik tejto látky z obalov potravín vo veľkom množstve, mali by sme v tomto prípade uplatňovať princíp predbežnej opatrnosti.
Ako spoznáme PVC?
Na obaloch býva PVC označované číslom 3 v recyklačnom trojuholníku, alebo nápisom PVC, vinyl, či písmenom V.
Takýmto materiálom sa odporúčame vyhýbať. Pokiaľ neviete, či je daný materiál PVC a nedá sa to jednoznačne určiť, radšej takýto výrobok nekupujte.

4. Vyhýbajte sa syntetickým vôňam, arómam

Pod slovom parfum či aróma sa skrýva široké spektrum vyše 4000 rozličných látok, väčšina z nich je syntetických. V roku 1989 Americký národný inštitút pre pracovnú bezpečnosť a zdravie ohodnotil 2982 druhov týchto látok ako škodlivých pre zdravie, z toho 884 ako toxických. Tieto látky majú rôzne negatívne vplyvy na zdravie. Môžu spúšťať astmu, ovplyvňujú centrálny nervový systém, niektoré sú podozrivé z karcinogenity. Ich súčasťou sú aj látky ako syntetické pižmo, ftaláty, toluén:
Syntetické pižmá (synthetic musks) sú chemikálie používané ako náhrada podstatne drahšieho, prírodného pižma. Okrem samotných parfémov sa používajú aj v množstve ďalších výrobkov dennej spotreby, vrátane pracích prostriedkov a aviváží, krémov a širokej škály kozmetiky, čistiacich obrúskov, vonných sviečkach a tyčinkách...
Sú to chemikálie, ktoré prenikli do mnohých zložiek životného prostredia, hromadia sa v živých organizmoch a ťažko sa odbúravajú. Syntetické pižmá boli zistené dokonca v ľudskej krvi a v materskom mlieku.
Ftaláty, ktoré nájdeme v plastoch, sa bežne používajú aj v kozmetike a ďalších výrobkoch osobnej hygieny, ako rozpúšťadlá a prísady do vôní. Výsledky najnovších štúdií vzbudili obavy o bezpečnosť najbežnejšie používaného dietyl ftalátu (DEP) s ohľadom na ľudské zdravie, predovšetkým na zmeny DNA spermií.
Toluén obsahuje väčšina aróm a parfumov. Vplýva na centrálny nervový systém a imunitu, spôsobuje vývojové poruchy u detí.
Okrem týchto látok sú súčasťou syntetických vôní aj ďalšie škodlivé látky ako formaldehyd, naftalén, xylén, fenol, kresol, sú to látky dráždivé, alergénne a potenciálne karcinogénne.

Syntetické arómy, parfumy, vône sú všade okolo nás ako súčasť najrôznejšieho spektra výrobkov, preto je ťažké eliminovať ich pôsobenie úplne. Môžme ich však obmedziť aspoň u výrobkov, ktoré sami kupujeme a používame, napr. v kozmetike, čistiacich prostriedkoch, ktoré nahradíme ekologickými či 100 % prírodnými. Keď si chceme „vyvoňať“ náš príbytok, nemusíme siahať po syntetických bytových vôňach, radšej použime 100 % prírodné oleje a silice, stačí len nakvapkať pár kvapiek na podložku a nechať voľne odparovať.

5. Prehodnoťte spektrum kozmetiky, ktorú používate. Vyberte si prírodné, bezparfumové a bez obsahu ropných derivátov.

Okrem umelých aróm, parfumov sa v bežnej kozmetike celkovo nachádza široká paleta vyše 5000 ďalších látok, z ktorých viaceré môžu vyvolať závažné zdravotné problémy. Kozmetický priemysel prežíva veľký boom, denne používame niekoľko rôznych kozmetických prípravkov, ale veľmi často aj tí „v toxickej téme zdatnejší“ majú problém rozoznať, či sa v nich nachádzajú nejaké nebezpečné látky, pretože tie výrobcovia starostlivo maskujú pod rôzne pomenovania ako spomínaný parfum, emulgátor, zjemňovač, farbivo a pod.

Popísať toto spektrum v krátkosti je trochu ťažké, preto namiesto popisovania nebezpečných zložiek a ich vplyvov na zdravie, uvedieme len niekoľko odporúčaní:
- Riaďte sa heslom „všetko s mierou“, ani s kozmetikou to netreba preháňať
- Uprednostňujte 100 % prírodnú kozmetiku. Pozor však na kozmetiku, ktorá nesie označenie prírodná. Častokrát sa od bežnej kozmetiky líši len tým, že obsahuje jednu prírodnú zložku, napr. extrakt z harmančeka, alebo nejakú prírodnú silicu.
- Vyvarujte sa bežnému používaniu antibakteriálnych prostriedkov. Sú v nich obsiahnuté látky ako triklozan a triklokarbán, ktoré ovplyvňujú hormonálny systém a môžu spôsobovať vývojové poruchy u detí. Triklozan je v USA na zozname látok podozrivých z karcinogenity. Používanie antibakteriálnych prostriedkov prispieva k rastúcej bakteriálnej rezistencii na antibiotiká. Nájdeme ich ako súčasť mydiel, deodorantov, zubných pást, holiacich krémov, ústnych vôd, rôznych čistiacich prostriedkov.

6. Nekupujte oblečenie určené na chemické čistenie

Chemické čistiarne odevov používajú perchlóretylén. Je to vysoko prchavá organická látka, ktorá kontaminuje vzduch aj vodu a spôsobuje u ľudí problémy s pečeňou, obličkami, má neurotoxické účinky a je potenciálnym karcinogénom.
Najviac ovplyvnení touto látkou sú ľudia, ktorí s ňou prichádzajú do styku permanentne - ľudia žijúci v budovách s prevádzkou na chemické čistenie šatstva, pracovníci čistiarní, ľudia, ktorí nosia pravidelne čerstvo chemicky čistené odevy.
Ak dávate čistiť odevy do čistiarne, kde sa používa perchlóretylén (väčšina prípadov), po prevzatí z čistiarne odstráňte z odevov plastový obal a nechajte ich pred uložením do šatníka dobre vyvetrať.

7. Vyberte si prírodné podlahy namiesto syntetických

Lacnejšie podlahové krytiny – tzv. nepravé linoleá sú vyrábané z PVC. Často sú mylne označované ako linoleá, pričom tie ozajstné linoleá sú vyrábané na báze prírodného kaučuku. Ich lacnejšie náhrady obsahujú ftaláty, chlórované parafíny a niekedy aj olovo alebo cín v zlúčeninách na stabilizáciu materiálu. Ftaláty, ktoré sa z PVC uvoľňujú do prostredia, majú veľmi vážne negatívne účinky na zdravie.


Pokračovanie nabudúce...

Katarína Vrábľová

Kľúčové slová: toxické znečisťovanie
Cieľová skupina: verejnosť
Táto podstránka bola vytvorená: 29. september 2010 - 1:00, naposledy bola upravená: 19. december 2010 - 14:51.