Zaujímavé internetové stránky s témou minimalizácie odpadu a znečistenia

http://www.storyofstuff.com/


Annie Leaonard v Príbehu výrobku rozpráva o tom akú skutočnú cenu majú veci, ktoré si kupujeme a ,že my nie sme jediní kto platí.

http://www.greenlivingtips.com/
Na stránke sa môžete dozvedieť ako znížiť dopady svojho konania na životné prostredie doma, v práci a v podnikaní. Po prihlásení môžete aj vy pridať svoje tipy.

http://www.freecycle.org
Neziskové hnutie ľudí, ktorí dávajú a dostávajú veci zadarmo v miestach, kde žijú. Ide o dobrý nápad ako znovu používať veci, ktoré by inak išli na skládku. Každá lokálna skupina je moderovaná dobrovoľníkom. Na stránke si môžete vyhľadať lokálnu skupinu vo svojej krajine. Členstvo je zadarmo.

http://www.squidoo.com/reuse-everything
Recyklácia je dôležitá, ale, vyššie v hierarchii v nakladaní s odpadmi s odpadmi je opätovné používanie. Na tejto stránke nájdete 50 spôsobov ako opätovne používať u seba doma.

http://www.gogreenlagrange.org/html/reduce_waste.html
Skupina dobrovoľníkov v La Grange, ktorá sa snaží žiť trvalo udržateľne a svoje vedomosti a skúsenosti chce zdieľať s ostatnými prostredníctvom tejto interaktívnej web stránky.

http://www.41pounds.org/
Nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá zrušením zasielania nevyžiadanej pošty pre fyzické osoby. Jej názov je odvodený od počtu kilogramov nevyžiadanej pošty, ktorú dostane v priemere človek každý rok v USA.

http://www.cleanproduction.org/Home.php
Nezisková organizácia, ktorá podporuje používanie produktov, ktoré sú bezpečnejšie a ekologickejšie s ohľadom na celú dobu ich životnosti od výroby až po zneškodnenie.

http://www.cawrecycles.org/
Nezisková organizácia Californians Against Waste sa venuje zachovaniu zdrojov, zabraňovaniu znečisťovania a ochrane životného prostredia pomocou výskumu, propagácie a praktickej realizácie znižovania objemu odpadov a programov a politík z oblasti recyklácie.

http://www.safecosmetics.org/
The Campaign for Safe Cosmetics je koalícia, ktorá vznikla v roku 2001. Chráni zdravie spotrebiteľov a zamestnancov tým, že presadzuje zmeny vo vnútrofiremných pravidlách a zmeny v legislatíve. Chce docieliť odstránenie nebezpečných chemikálii z kozmetiky a výrobkoch používaných na osobnú hygienu.

http://www.zerowaste.org/

Európski Priatelia Zeme

http://www.hnutiduha.cz/
Priatelia Zeme Česko (Hnutí Duha) sa v jednom zo svojich programov zaoberá aj problematikou odpadov. Presadzujú zlepšenie systému recyklácie, vyššie poplatky za skládkovanie a prijatie zodpovednosti výrobcov za odpad, ktorý vznikne z ich výrobkov.

http://www.greens.ge/
Priatelia Zeme Gruzínsko (The Green Movement of Georgia) je nezisková organizácia, ktorá ma 46 lokálnych skupín po celej krajine. Jednou z jej aktivít je napríklad boj proti špinavým projektom - výstavbe továrne na recykláciu toxického odpadu.

http://www.foemalta.org/
Priatelia Zeme Malta sa zaoberajú problematikou odpadov v jednej zo svojich kampaní od roku 1993. Svoje aktivity v tejto oblasti zameriavajú na náhradu plastových nákupných tašiek taškami s opätovným použitím, zastavenie výstavby spaľovní, kompostovanie, edukačné akcie, participácia na Maltskej stratégii odpadového hospodárstva a iné.

http://www.tierra.org/spip/
Priatelia Zeme Španielsko sa vo svojom programe, ktorý sa zaoberá odpadom zamerali na kompostovanie, opätovne používanie nákupných tašiek a znižovanie produkcie odpadu v Španielsku.

Smerovanie k nulovému odpadu

http://www.zerowasteamerica.org/
Nezisková environmentálna výskumná organizácia, ktorá sa zameriava na oblasť Smerovania k nulovému odpadu. Cez svoju web stránku poskytuje právne, ekologické, zdravotné a technické informácie.

http://www.zerowastesandiego.org/
Zero Waste San Diego realizuje programy, ktoré majú za cieľ zachovanie prírodných zdrojov. Presviedča občanov, podniky a vlády v San Diegu aby sa pridali k filozofii Smerovania k nulového odpadu.

Kľúčové slová: minimalizácia
Cieľová skupina: verejnosť
Táto podstránka bola vytvorená: 27. december 2010 - 4:37, naposledy bola upravená: 3. január 2011 - 3:25.