Znečistenie prostredia na Slovensku toxickými látkami - dioxíny, PCB a HCB

Súhrn výsledkov štúdií a meraní POP na Slovensku. Priatelia Zeme - SPZ, Ladislav Hegyi, 2006 - (.zip)

PrílohaVeľkosť
Znečistenie prostredia na Slovensku toxickými látkami - dioxíny, PCB a HCB - Súhrn výsledkov štúdií a meraní z roku 2006. Priatelia Zeme - SPZ, Ladislav Hegyi - (.zip)575.26 KB
Táto podstránka bola vytvorená: 15. január 2007 - 3:38, naposledy bola upravená: 18. január 2011 - 2:08.