Znižovanie odpadu v zdravotníckych zariadeniach

Zdravotnícke zariadenia produkujú rozličné druhy odpadov, ktoré podľa Európskych usmernení patria do 5 základných kategórií. Aby tieto odpady neohrozovali bezpečnosť ľudí a životného prostredia, musia byť riadne označené, separované a musí s nimi byť patrične nakladané. Bohužiaľ, nevhodným konaním často dochádza k zmiešaniu rôznych skupín odpadov dokopy. Výsledkom je celkovo nebezpečný odpad, ktorého zneškodnenie si žiada ekonomicky náročné procesy, ktoré naviac majú vysoko negatívne vplyvy na prostredie.

PrílohaVeľkosť
Znižovanie_odpadu_v_zdravotníckych_zariadeniach.pdf137.87 KB
Táto podstránka bola vytvorená: 7. november 2007 - 18:10, naposledy bola upravená: 28. december 2010 - 3:26.