Minimalizácia... v práci, škole, kancelárii

V pracovnom nasadení prestávame vnímať detaily, pritom tieto opako-vaním môžu získať nezanedbateľný vplyv na spotrebu prírodných zdrojov, vznik odpadov a znečistenia z výroby, z našej práce. Skúsme sa spýtať: potrebujem tento e-mail naozaj vytlačiť?

  • Zaveďme používanie ekologických prostriedkov (napr. čistiacich prostriedkov, odevov z prír. materiálov...), obmedzme jednorazové prostriedky, zameňme ich za opakovane použiteľné, zaujímajme sa o dopady našej práce na vznik odpadov a znečistenia.
  • Používajme a kupujme výrobky z recyklovaného papiera nebieleného chlórom (kancelársky papier, ale aj obálky, zošity...). Chránime tým naše lesy.
  • Na papier tlačme obojstranne, pri kúpe tlačiarne žiadajme takú, ktorá umožňuje tlačiť automaticky obojstranne. Používajme menšie písmo, šetrime na dokumentoch miestom.
  • Nepotlačené zvyšky papierov použime ako kartičky na zápisky.
  • Opätovne používajme obálky, odkladajme bublinkové fólie a výplňové materiály (polystyrén, polyuretán, papier...), použime ich ako ochrannú vrstvu pri balení balíkov.
  • Uprednostňujme ukladanie dát v elektronickej forme, elektronickú komunikáciu pred listovou, namiesto kúpy CD nosiča si hudbu zakúpme a stiahnime online, skopírujme si ju do prehrávača.
  • Toner z tlačiarne, pásky, dávajme znovu naplniť, používajme perá s vymeniteľnými náplňami. Pri kúpe tlačiarne preferujme takú, ktorá umožňuje opakované napĺňanie atramentových kaziet, tonera.
  • Uprednostňujme spotrebiče, ktoré sa zaobídu bez batérií, s mechanickým generátorom el. prúdu. Pokiaľ používame batérie (monočlánky), uprednostnime nabíjateľné a dbajme na správny cyklus nabíjania kvôli predĺženiu ich životnosti.
  • Namiesto kúpy nového počítača si svoj počítač zmodernizujme.
  • Pri výbere počítača preferujme jeho ľahkú rozširovateľnosť s možnosťou výmeny jednotlivých komponentov.