Minimalizujme... na cestách, na dovolenke

Intenzita dopravy spôsobuje mnohé problémy, znečistenie životného prostredia, vzduchu... hluk. Sme nútení akceptovať túto daň za luxus rýchleho presunu bez námahy. Do práce sa náhlime na štyroch kolesách, kontinenty máme „prelietané“, mnohí už poznáme celé pobrežie Španielska, „malé divy“ aj tie veľké. Avšak poznáme prírodu o pár kopcov či dolín vedľa nášho bydliska, kam sa vieme dostať i miestnou verejnou dopravou či na bicykli?

  • Prednostne sa premiestňujme peši, na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach, prospeje to nielen životnému prostrediu, ale aj nášmu zdraviu.
  • Uprednostňujme hromadnú dopravu pred vlastným autom.
  • Na krátke vzdialenosti nepoužívajme automobil, keď je motor studený, produkuje viac škodlivín. Preto radšej choďte pešo alebona bicykli.
  • Využívajme zdieľanú jazdu - trasy kto cestuje odkiaľ, kam a kedy sa môžme dozvedieť na internete (www.stopar.sk) Pokiaľ vlastníme dopravný prostriedok, zdieľajme ho so známymi, cestou do/z práce zvezme aj suseda...
  • Nákup nového auta si dobre rozmyslime, využitie alternatívnych foriem dopravy môže byť efektívnejšie ako vlastniť auto len kvôli víkendovým výletom.
  • Správnym hustením pneumatík predĺžime ich životnosť a tiež spotrebu paliva až o 10%. Dbajme
  • na technický stav automobilu, opravy prenechávajme odbornému servisu. Náplne ako olej, kvapaliny nevymieňajme sami. Zozbierané náplne nevylievajme, odovzdajme ich na zbernom dvore.
  • Využívajme ubytovanie v zariadeniach, ktoré sú držiteľom ekoznačky “Európsky kvet” či “Envi-ronmentálne vhodný produkt”.
  • Pri pobyte v cudzine chráňme prírodu, používajme dopravné prostriedky, ktoré ju neznečisťujú. Nákupom podporujme rozvoj miestnych komunít. Všímajme si mieste zvyklosti, napr. ako kde nakladajú s odpadom, môžeme sa inšpirovať i niečo nové naučiť :)
  • Ak chceme stráviť nezvyčajné prázdniny, pouvažujme o dobrovoľnej činnosti na ochranu prírody, prihlásme sa na letný ekotábor Priateľov Zeme.