Minimalizujme... počas Vianoc, sviatkov

Sviatky, Vianoce, sú často spojené s nakupovaním, zvýšenou spotrebou. Na sviatky sa pripravujeme poriadnym nákupom, kupujeme darčeky, výzdobu, ktorú nám ponúkajú televízne reklamy a letáky s náležitým predstihom... Akoby sláviť sviatok znamenalo zaistiť všetky statky, ktoré nám ho majú okázalo evokovať. Dostávame sa popri vytváraní týchto zväčša obchodníkmi režírovaných scenérií aj k úvahe o zmysle sviatku? Stihneme prežívať duchovnú podstatu sviatku v kruhu najbližších?

  • Uprednostnime živý stromček v kvetináči, alebo z legálnych prerezávok pred umelým. Prípadne sa vráťme k pôvodnejším zvykom na našom území - príbytok si skromne vyzdobme zelenými vetvičkami, uvime veniec a upečme si chlieb kračúň.
  • Vianočné ozdoby sa snažme vytvoriť sami, stromček si môžeme vyzdobiť i sušeným ovocím, jedno-duchými slamenými ozdôbkami od miestneho výrobcu.
  • Snažme sa darček vlastnoručne vytvoriť - upliesť farebný šál, zo starého papiera upliesť košík, zaliatím sušeného ovocia, kvetov a knôtu voskom vytvoriť voňavú sviečku...
  • Pri kúpe darčeka uprednostnime výrobok od miestneho remeselníka, ktorý má trvalú hodnotu, hodnotnú knihu, nebojte sa venovať i netradičný darček – lístok alebo permanentku do divadla, na koncert...
  • Darčeky baľme šetrne, do opakovane používaného baliaceho papiera, recyklovaného papiera, vrecúška, do textilu, baliaci papier si odložme na ďalšie roky.
  • Ak potrebujeme darovať kvet, poprosme ho od suseda, z jeho záhradky. Pri kúpe uprednostnime kvet v kvetináči, od miestneho dodávateľa. Mnohé exotické kvety sa pestujú ďaleko v skleníkoch. Okrem problému s dopravou môžu byť príčinou vysokých sociálnych a environmentálnych nákladov.
  • Nájdime si čas na zamyslenie nad skutočným významom sviatku, aby sa z neho nestalo len stresujúce obdobie zháňania darčekov.
  • Zvážme, či je potrebné zasielanie papierových pozdravov, či nepostačí pozdrav, blahoželanie poslať e-mailom.