Minimalizujme... pri údržbe domácnosti, okolo domu

Naše domovy sú často obrazom vyumelkovaného sveta, ktorý vidíme v reklame. Módne trendy a kolekcie nás presviedčajú, že je aktuálne sa stále po niečom "opičiť". Otázkou je však, nakoľko trvalá je naša spokojnosť v tomto stále aktualizovanom vyumelkovanom prostredí. Odráža skutočne nás, našu autentickosť, naše skutočné potreby?

  • Odmietajme reklamné materiály, poštovú schránku označme nápisom "nevhadzujte reklamy".
  • Opravujme a renovujme pokazené veci ako šaty, topánky, elektroniku alebo nábytok - renovovať, opraviť, dotvoriť sa dá takmer všetko, objavme čaro starých vecí, ktorým môžeme vdýchnuť nový život. Požiadajme zručného remeselníka, aby nám pomohol s opravou.
  • Pokiaľ potrebujeme materiály na opravu pokazených vecí, nábytku, navštívme zberný dvor, šrotovisko, opýtajme sa známych...
  • Pri maľovaní uprednostnime vodou riediteľné farby pred syntetickými, látky prírodného pôvodu, včelí vosk namiesto syntetického laku na drevo...
  • Veci, ktoré už nepotrebujeme / nepoužívame, ponúknime na využitie iným - rodine, kamarátom, charite, bazáru alebo aj sociálne slabšie postavením spoluobčanom...
  • Nespaľujme odpady, pri pálení odpadu môžu vznikať zdraviu škodlivé látky, napr. dioxíny... Domáce spaľovanie je zakázané zákonom o odpadoch.
  • Trieďme odpady pre recykláciu - môžeme "zachrániť" až 80% materiálov pred spálením alebo uložením na skládku.
  • Kompostujme si všetok bioodpad, ktorý vzniká v záhrade a v domácnosti svojpomocne. Kompost je kvalitným hnojivom do našej záhradky alebo na izbové kvety. Viac o správnom postupe kompostovania, o tom ako kompostovať, čo sa kompostovať dá a čo nie - nájdete na našej stránke.
  • Snažme sa dopestovať vlastné ovocie a zeleninu, ekologickým spôsobom, osvojme si princípy organického pestovania. Nepoužívajme agresívne prostriedky, syntetické hnojivá, postreky, pesticídy, herbicídy, jedy...
  • Znovupoužívajme stavebné materiály, kamenivo, tehly... Zo starej dlažby, kachličiek, môžme vytvoriť zaujímavú mozaiku, ktorú v hypermarkete nenájdeme...