Minimalizujme... v kuchyni, pri stole

Na naše stoly putujú potraviny z celého sveta. Je skvelé že máme taký výber a že i v zime môžme „Marušku poslať na jahody“. Zaujímajú nás však aj ďalšie súvislosti, pôvod toho, čo jeme? Koľko odpadov vzniká pri balení, preprave? A vieme, že veľkú časť zvyškov z kuchyne môžeme vrátiť prírode?

  • Nákup potravín a prípravu jedál robme len v takých množstvách, ktoré dokážeme spotrebovať - zabránime tým ich neetickému a neekologickému vyhadzovaniu.
  • Na pitie uprednostňujme vodu z vodovodu pred balenou vodou, minerálne vody si zájdime nabrať ku prameňu. Pokiaľ kupujeme nápoje, uprednostnime tie vo vratných sklenených obaloch.
  • Zvyšky jedál (okrem mliečnych, rybích a mäsitých) kompostujme. Viac o kompostovaní sa dozviete na našej stránke.
  • Oleje, tuky nevylievajme do výlevky, ale ich zberajme do starej nádoby, ktorú odovzdajme na zberný dvor.
  • Namiesto papierových obrúskov a utierok používajme textilné, ktoré sa dajú opätovne používať. Namiesto fólií alebo jednorazových vrecúšok na uskladnenie potravín využívajme sklenené poháre alebo plastové dózy, ktoré sa dajú opakovane naplniť a uzavrieť. Desiatu, stravu si z domu nosme v nádobe na potraviny, nepoužívajme fólie, alobal na jej balenie.
  • Pre našu kuchyňu preferujme "bio" potraviny.
  • Uprednostňujme sezónne dostupné ovocie a zeleninu. Namiesto nakupovania zaváranín si dopestované plodiny zavárajme sami, vyrábajme si vlastné sirupy, lekvár...
  • Vyhýbajme sa používaniu jednorazového príboru a riadu, v stravovacom zariadení žiadajme jeho nahradenie opakovane použiteľným. Namiesto nápojov z automatov, ktoré sú plnené do jednorazových pohárov, zájdime do zariadenia, v ktorom používajú opakovane použiteľné poháre a riad. Pri výbere podniku preferujme zariadenia s certifikátom "bio", ktoré ponúkajú jedlá a nápoje v "bio" kvalite. Uprednostňujme produkty spravodlivého obchodu (označenie fair-trade) a bioprodukty, žiadajme ich zaradenie do ponuky.
  • Neobjednávajme si jedlo, pizzu na donášku - predídeme vzniku znečistenia z dopravy, odpadu z obalov potrebných na prevoz a jednorazové servírovanie.