Veľkokapacitné kontajnery

PREDAJCOVIA A VÝROBCOVIA ZBERNÝCH NÁDOB

Potreby pre zber biologických odpadov  Veľkokapacitné kontajnery / Odpadové nádoby /
Smetné koše do interiéru
/ Vrecia a bigbagy

 

Brasco steel, s. r. o.

 

Nízke, stredné a veľkoobjemové kontajnery.

Adresa: Troubky 900, 751 02 Troubky, ČR
Tel.: 00420 / 58 122 28 88
Fax: 00420 / 58 122 28 86
E-mail: brasco@brasco.cz
Web: http://www.brasco.cz
 

BINS, s. r. o.

 

Plastové a kovové kontajnery na odpad. Veľkokapacitné kontajnery a plastové vrecia na odpad.

Adresa: Vašinova 61, 911 01 Nitra
Tel./fax: 037 / 651 83 43
Mobil: 0917 373 332, 0902 505 977
E-mail: bins@bins.sk
Web: http://www.bins.sk
 

Daryn, s. r. o.

 

Veľkoobjemové kontajnery na odpad.

Adresa: Michalovska cesta 66, 073 01 Sobrance
Tel./fax: 056 / 652 32 04
E-mail: daryn@daryn.sk
Web: http://www.daryn.sk
 

EcoKont, s. r. o.

 

Široký sortiment kontajnerov pre triedený zber odpadov, veľkoobjemové kontajnery, balíkovacie lisy, plastové kontajnery a nádoby na odpad.

 

Adresa: A. Hlinku 3, 022 01 Čadca
Tel./fax: 041 / 400 02 08
E-mail: objednavky@ecokont.sk
Web: http://www.ecokont.sk
 

EKOTRANS, s. r. o.

 

Veľkoobjemové kontajnery.

Adresa: Royova 43, 080 05 Prešov
Tel.: 051 / 770 37 91, 051 / 770 37 92, 051 / 770 37 44
Fax: 051 / 770 42 56
E-mail: obchod@ekotrans.sk
Web: http://www.ekotrans.sk
 

ELKOPLAST Slovakia, s. r. o.

 
Veľkoobjemové kontajnery, interiérové a exteriérové nádoby na triedenie odpadu, kontajnery na nebezpečný a zdravotnícky odpad. Adresa: Partizánska 493 / 80, 914 51 Trenčianske Teplice
Tel.: 032 / 649 13 29
Fax.: 032 / 649 40 60
E-mail: elkoplast@elkoplast.sk
Web: http://www.elkoplast.cz
 

EMPORO, s. r. o.

 

Kontajnery na triedený odpad, držiaky na vrecia na odpad. Veľkoobjemové kontajnery.

Adresa: Lazaretská 8, 811 08 Bratislava 1
Tel.: 02 / 202 755 00
Fax: 02 / 202 755 01
E-mail: emporo@emporo.sk
Web: http://www.emporo.sk
 

GLOBSTAV, s. r. o.

 

 

Veľkoobjemové , skladové a EKO kontajnery.

 

Adresa: Pionierska 22, 080 05 Prešov
Tel./fax: 051 / 758 00 46
Mobil: 0905 589 771
E-mail: globstav@globstav.sk
Web: http://www.globstav.sk
 

KONKURENT

 

Veľkoobjemové kontajnery, kontajnery na separovaný zber, oprava 1100 l kontajnerov. Nádoby na odpadový olej.

Adresa: Zvolenská cesta 9, 984 01 Lučenec
Tel./fax: 047 / 433 40 12
Mobil: 0907 828 855
E-mail: konkurent@konkurent.sk
Web: http://www.konkurent.sk
 

LMS – Ing. Lubomír Salanci

 
Veľkoobjemové a lisovacie kontajnery. Adresa: Tesárske Mlyňany 187, 951 76 Tesárske Mlyňany
Tel./fax: 037 / 741 78 74
E-mail: info@kontajnery-lms.sk
Web: http://www.kontajnery-lms.sk
 

MANUTAN Slovakia, s. r. o

 

Odpadkové koše a kontajnery pre triedený zber odpadu. Balíkové lisy, lisy na PET fľaše, vrecia na odpad, výklopné kontajnery a kontajnery na priemyselný odpad.

Adresa: Ľanová 8, 821 01 Bratislava
Tel.: 02 / 436 343 06
Fax: 02 / 434 208 54
E-mail: manutan@manutan.sk
Web: http://www.manutan.sk
 

Ocelit, s. r. o.

 
Ekologické kontajnery, Ekosklady. Adresa: Velké Kunětice č. 145, 790 52 Velké Kunětice, ČR
Tel./fax: 00420 / 51 862 00 25
E-mail: obchod@ocelit.cz
Web: http://www.ocelit.cz
 

OWIPEX, s. r. o.

 

Veľkokapacitné kontajnery, lisovacia kontajnery.

Adresa: Jesenského 1895, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047 / 581 28 88
Mobil: 0902 700 447
Fax: 047 / 581 28 90
E-mail : owipex@stonline.sk
 

STEELKOV, s. r. o.

 
Veľkoobjemové kontajnery, lisy na papier. Adresa: Letná 40, 040 01 Košice
Tel.: 055 / 720 73 96
Mobil: 0905 606 846
E-mail: steelkov@iol.sk
Web: http://www.steelkov.sk
 

UNIKOV- Alfonz Gajdoš

 
Veľkoobjemové kontajnery. Adresa: Lehotská 4, 949 01 Nitra
Tel.: 037 / 655 54 85
Mobil: 0905 310 086, 0905 665 236
Fax: 037 / 655 54 86
E-mail: unikov@unikov-nitra.sk
Web: http://www.kontajner.sk
 

VYFAKO, s. r. o.

 
Vnútorné odpadkové koše, nádoby na triedený zber, kuka nádoby, príslušenstvo pre zberné dvory, Ekosklady. Adresa: Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina
Tel.: 038 / 539 45 86
Fax: 038 / 539 45 87
E-mail: vyfako@vyfako.sk
Web: http://www.vyfako.sk
 

ZOVOS Eko, s. r. o.

 
Výroba kontajnerov na nebezpečný odpad. Adresa: Čab 268, 951 24 Čab
Tel.: 037 / 776 42 01
Fax: 037 / 778 31 68
E-mail: zovos@zovos.sk
Web: http://www.zovos.sk
 

 

Cieľová skupina: obce / firmy
Témy: odpady
Táto podstránka bola vytvorená: 6. marec 2011 - 2:59, naposledy bola upravená: 21. jún 2011 - 10:52.