Smetné koše do interiéru

PREDAJCOVIA A VÝROBCOVIA ZBERNÝCH NÁDOB

Potreby pre zber biologických odpadov  Veľkokapacitné kontajnery / Odpadové nádoby /
Smetné koše do interiéru
/ Vrecia a bigbagy

 

A J Produkty, a. s.

 
Vrecia na odpad, kontajnery a nádoby na odpad. Adresa: Bulharská 42, 917 02 Trnava
Tel.: 02 / 482 147 12, 02 / 482 147 13
Fax: 02 / 482 147 17
E-mail: karol.mazacek@ajprodukty.sk, zuzana.koplingerova@ajprodukty.sk
Web: http://www.ajprodukty.sk
 

B2B Partner, s. r. o.

 

Koše na triedený odpad.

Adresa: Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Tel.: 0800 115 000
Fax: 0800 125 000
E-mail: napistenam@b2bpartner.sk, dotazy@b2bpartner.sk
Web: http://www.b2bpartner.sk
 

ELKOPLAST Slovakia, s. r. o.

 
Veľkoobjemové kontajnery, interiérové a exteriérové nádoby na triedenie odpadu, kontajnery na nebezpečný a zdravotnícky odpad. Adresa: Partizánska 493 / 80, 914 51 Trenčianske Teplice
Tel.: 032 / 649 13 29
Fax.: 032 / 649 40 60
E-mail: elkoplast@elkoplast.sk
Web: http://www.elkoplast.cz
 

EMPORO, s. r. o.

 
Kontajnery na triedený odpad, držiaky na vrecia na odpad. Veľkoobjemové kontajnery. Adresa: Lazaretská 8, 811 08 Bratislava 1
Tel.: 02 / 202 755 00
Fax: 02 / 202 755 01
E-mail: emporo@emporo.sk
Web: http://www.emporo.sk
 

ENVISTORE group, s. r. o.

 
Interiérové a exteriérové kontajnery na triedený odpad. Jilemnického 2 , 911 01 Trenčín
Mobil: 0903 923 701, 0949 268 891
E-mail: envistore@envistore.eu
Web: http://www.envistore.eu
 

KAISER+KRAFT

 
Nádoby a zberače druhotných surovín pre interiérové a exteriérové použitie. Adresa: Palárikova ul. č.3, 949 01 Nitra
Tel.: 037 / 652 36 33
Fax: 037 / 652 36 32
E-mail: servis@kaiserkraft.sk
Web: http://www.kaiserkraft.sk
 

KATIS, s. r. o.

 

Kontajnery a smetné nádoby z plastu a kovové koše od spoločnosti ESE Industrie Nemecko.

Adresa: Magnezitárska 5, 040 13 Košice
Tel.: 055 / 625 72 47
Fax: 055 / 625 72 47
E-mail: katis@katis.sk
Web: http://www.katis.sk
 

Kovoprojekt ekologické stavby, s. r. o.

 
Nádoby a kontajnery na zber odpadov - zastúpenie firmy SSI Schäfer. Adresa: Vietnamská 22, 823 70 Bratislava 22
Tel.: 02 / 434 150 23
Tel./fax: 02 / 434 150 22
E-mail: kpes@gtinet.sk
 

KOVOTYP, s. r. o.

 

Interiérové odpadkové koše.

Adresa: Sartorisova 8, 821 08 Bratislava
Telefón: 02 / 446 341 81
Mobil: 0905 667 821
Fax: 02 / 446 341 82
E-mail: kovotyp@kovotyp.sk
Web: http://www.kovovynabytok.sk
 

KWESTO, s. r. o.

 
Nádoby na triedenie odpadu, farebné PE vrecia na odpad. Adresa: Cintorínska 12, 949 01 Nitra
Tel.: 037 / 693 00 00
Fax: 037 / 693 00 08
E-mail: kwesto@kwesto.sk
Web: http://www.kwesto.sk
 

MANUTAN Slovakia, s. r. o.

 
Odpadkové koše a kontajnery pre triedený zber odpadu. Balíkové lisy, lisy na PET fľaše, vrecia na odpad, výklopné kontajnery a kontajnery na priemyselný odpad. Adresa: Ľanová 8, 821 01 Bratislava
Tel.: 02 / 436 343 06
Fax: 02 / 434 208 54
E-mail: manutan@manutan.sk
Web: http://www.manutan.sk
 

MERCATOR DMS, s. r. o.

 
Odpadkové koše. Adresa: Jasovská 3 /A, 85107 Bratislava - Petržalka – Lúky
Tel./fax: 02 / 635 321 60
Mobil: 0905 473 312
E-mail: info@mercator.sk, mercator@mercator.sk
Web: http://www.mercator.sk
 

MEVAKO, s. r. o.

 

Široká ponuka nových a používaných kontajnerov a nádob na zber odpadu pre vonkajšie prostredie aj domácnosti.

Adresa: Krátka 574 , 049 51 Brzotín
Tel.: 058 / 732 65 97
Tel./fax: 058 / 732 74 83
E-mail: predaj@mevako.sk
Web: http://www.mevako.sk
 

MEVATEC, s. r. o.

 

Nádoby na rôzne druhy odpadu.

Adresa: Chelčického 1228, 413 01 Roudnice n.L., ČR
Tel.: 00420 / 41 682 31 81
Fax: 00420 / 41 682 31 85
E-mail: obchod@mevatec.cz
Web: http://www.mevatec.cz
 

POLYSTAR, s. r. o.

 

Nádoby na medicínsky odpad, na zber drobného zdravotníckeho materiálu.

Adresa: M. R. Štefánika 14, 942 01 Šurany
Tel./fax: 035 / 644 77 77
E-mail: polystar@polystar.sk
Web: http://www.polystar.sk
 

PRIMUS, s. r. o.

 

Nádoby a kontajnery na zber odpadov.

Adresa: Žilinská cesta 63, 013 11 Lietavská Lúčka
Tel./fax: 041 / 562 48 52, 041 / 562 48 51
E-mail: zilina@primus.sk

Adresa: Neresnícka 3 /A, 960 01 Zvolen
Tel./fax: 045 / 532 69 60
E-mail: zvolen@primus.sk
Web: http://www.primus.sk
 

REMAX International, a. s.

 

Kompletná ponuka zberných nádob a kontajnerov od firmy Schäfer pre vonkajšie aj vnútorné použitie

Adresa: Štefánikova 33, 921 01 Piešťany
Tel.: 033 / 791 01 11
E-mail: remax@regal.sk
Web: http://www.regal.sk
 

REO AMOS SLOVAKIA, s. r. o.

 

Nádoby na separovaný odpad.

Adresa: Rybničná 38 /S, 831 07 Bratislava
Tel.: 02 / 491 050 81
Mobil: 0903 720 383
Fax: 02 / 491 050 88
E-mail: info@reoamos.sk
Web: http://www.reoamos.sk
 

SLOVTRADING, s. r. o.

 

Dvojkomorové lisy (5 t).Nádoby na komunálny a triedený odpad, kontajnery na pevné nebezpečné látky, exteriérové a interiérové nádoby, koše a kontajnery z rôznych materiálov a rôznych rozmerov.

Adresa: Hlavná 209 / 206, 900 23 Viničné pri Pezinku
Tel./fax: 033 / 647 61 46, 033 / 647 62 85
Mobil: 0903 210 073, 0908 177 246
E-mail: slovtrading@slovtrading.sk
Web: http://www.slovtrading.sk
 

Verdeo, s. r. o.

 

Koše na triedený odpad , lisy na PET fľaše.

Adresa: P.O. Box 13 Beňovského 6, 841 02 Bratislava
Tel.: 02 / 207 360 27
Mobil: 0949 873 414
E-mail: info@greenoffice.sk
Web: http://www.greenoffice.sk
 

VYFAKO, s. r. o.

 

Vnútorné odpadkové koše, nádoby na triedený zber, kuka nádoby, príslušenstvo pre zberné dvory, Ekosklady.

Adresa: Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina
Tel.: 038 / 539 45 86
Fax: 038 / 539 45 87
E-mail: vyfako@vyfako.sk
Web: http://www.vyfako.sk
 

 

Cieľová skupina: obce / firmy
Témy: odpady
Táto podstránka bola vytvorená: 6. marec 2011 - 3:00, naposledy bola upravená: 21. jún 2011 - 10:52.