Ekolisty 1 / 2012

V jarnom čísle Ekolistov vám prinášame okrem aktuálnych informácií o našej činnosti, o možnosti venovať 2 percentá Priateľom Zeme - SPZ alebo o tom ako sa môžete zapojiť do našich aktivít aj tématický článok o problematike bioologických odpadov a širších súvislostiach a dopadoch na životné prostredie. Z ďalších zaujímavostí je to sumarizácia aktivít Priateľov Zeme - SPZ za uplynulý rok, informácie o súťaži 3Z, ktorej práve prebiehajúci tretí ročník onedlho nájde víťazov, alebo článok o možnostiach, ako opätovne používať materiály, ktoré sú bežne dostupné v našich domácnostiach a ktoré väčšinou končia ako odpad. V pravidelnej rubrike na záver - vy sa pýtate, my odpovedáme, sa venujeme otázke jednorazových papierových a opakovane použiteľných textilných vreckoviek.

PrílohaVeľkosť
Stiahnuť Ekolisty vo formáte pdf2.59 MB
Cieľová skupina: obce / firmy | školy | verejnosť
Táto podstránka bola vytvorená: 14. marec 2012 - 13:15, naposledy bola upravená: 13. jún 2012 - 22:31.