Kompost prináša ovocie (šot o kompostovaní)

Šot zaslaný do súťaže krátkych šotov o kompostovaní
autor: Mario Antonio Liptaj, Jozef Kolocsics, Simona Horváthová, Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice 

Táto podstránka bola vytvorená: 13. september 2014 - 10:45, naposledy bola upravená: 27. február 2015 - 12:50.