Kompostovanie v mestách a obciach - Príklady z praxe (štúdia prezentujúca úspešné systémy s kompostovaním)

Brožúra A4, 44 strán, plnofarebná na recyklovanom papieri, rok vydania 2010.

Obsahuje popis úspešných systémov nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi kompostovaním v mestách a obciach viacerých krajín: Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Anglicko. Prezentované systémy majú slúžiť ako inšpirácia pre obce a mestá a ukázať, že riešiť problém biologicky rozložiteľných odpadov nie je také zložité.

PrílohaVeľkosť
Štúdia na stiahnutie2.5 MB

Dôvodov, prečo sa zaoberať problematikou biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO“), je niekoľko. Sú to hlavne: ich veľké zastúpenie v komunálnych odpadoch, negatívne dopady ich zneškodňovania na životné prostredie, ale aj ekonomické zaťaženie pri nesprávnych spôsoboch na-
kladania s týmto odpadom. Tieto dôvody sa následne premietajú do európskej a národnej legislatívy.

Neustále narastajúce a sprísňujúce sa požiadavky týkajúce sa nakladania s BRKO vytvárajú na mestá a obce veľký tlak na hľadanie riešení, s ktorým sa vo väčšine prípadov z rôznych dôvodov v SR len ťažko vyrovnávame.

Rýchly rozvoj techniky a technológií na zhodnocovanie BRKO, snaha výrobcov a predajcov za každú cenu predať svoje produkty, nepresné a skreslené informácie zo strany rôznych lobistických skupín (napr. prevádzkovateľov spaľovní a skládok odpadov) im túto úlohu určite neuľahčujú. Častokrát chýbajú
praktické skúsenosti, ktoré by dokázali záujemcom ukázať, ako sa ten - ktorý stroj, technológia alebo aktivita prejavia pri reálnom každodennom používaní. Na celom svete je pritom rozbehnutých množstvo projektov
a aktivít, ktorým sa viac alebo menej podarilo nájsť a zaviesť do praxe účinné riešenia a spôsoby na predchádzanie vzniku, zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Tie môžu byť príkladom a zdrojom užitočných informácií aj pre nás.

Priatelia Zeme - SPZ sa dlhodobo a koncepčne venujú problematike nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi. V praxi sme videli a mali si možnosť aj odskúšať množstvo systémov zberu a zhodnocovania BRKO. Rozhodli sme sa, že tieto naše skúsenosti zhrnieme do jedného celku – brožúry. K tomuto účelu sme pre Vás vybrali 8 príkladov z Európy – z Anglicka (1 príklad), z Rakúska (2), z Českej republiky (2) a zo Slovenska (3). Príklady sa týkajú v praxi najčastejšie používaného spôsobu zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov – kompostovania, ktorý má aj v SR najväčší potenciál využitia.

Veríme, že sa pre Vás tieto príklady stanú inšpiráciou a pomôžu Vám pri hľadaní najvhodnejších spôsobov nakladania s BRKO. Priatelia Zeme - SPZ Vám radi v tejto snahe pomôžu.


Branislav Moňok

Táto podstránka bola vytvorená: 1. december 2010 - 2:00, naposledy bola upravená: 7. február 2012 - 22:26.