Koncepcia smerovania k nulovému odpadu - informačný materiál pre samosprávy (brožúra)

Brožúra formátu A4, 24 strán, plnofarebná obálka, jednofarebné vnútro, rok vydania 2005.

Brožúra predstavuje vo svete sa stále viac rozširujúcu koncepciu tzv. "nulového odpadu". Zaoberá sa takmer výlučne tuhým komunálnym odpadom, za nakladanie s ktorým je na území obce zodpovedná práve miestna samospráva. Nájdete v nej množstvo inšpiratívnych príkladov zo zahraničia, ale aj Slovenska, ako je možné znížiť produkciu odpadov smerujúcich na skládku alebo do spaľovní a šetriť tak okrem životného prostredia aj finančné prostriedky občanov. Poukazuje na moderné princípy nakladania s odpadom - surovinou a poskytuje prehľad krokov, ktorých postupnou realizáciou je možné zmeniť súčasné odpadové hospodárstvo na moderný systém efektívneho hospodárenia s prírodnými zdrojmi.

Cena: 1,99€
PrílohaVeľkosť
Koncepcia_smerovania_k_nulovemu_odpadu.pdf943.97 KB
Cieľová skupina: obce / firmy | verejnosť
Témy: odpady
Táto podstránka bola vytvorená: 24. január 2007 - 1:16, naposledy bola upravená: 7. február 2012 - 22:26.