Nebuď ťava, kompost ti veľa dáva (šot o kompostovaní)

Šot zaslaný do súťaže krátkych šotov o kompostovaní
autor: Barbora Hudáková, Katarína Gramatová, Michal Vasiľ, Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice
Táto podstránka bola vytvorená: 17. september 2014 - 12:19, naposledy bola upravená: 27. február 2015 - 12:44.