Výstava o odpadoch, 12 informačných panelov

Kalendár rezervacii

Požičiavanie výstavy o odpadoch pre základné, stredné, vysoké školy a univerzity

Kritériá požičiavania:

  • Výstava sa požičiava pre základné a stredné školy, vysoké školy a univerzity.
  • Výstava sa požičiava na obdobie maximálne 2 týždňov.

Forma odberu výstavy:

  • Odvozom priamo zo sídla organizácie Priatelia Zeme - SPZ v Košiciach autom alebo inou dopravou.
  • Odvoz výstavy zabezpečuje a náklady spojené s jej odvozom v plnej výške hradí škola.
  • Pred odberom výstavy štatutárny zástupca školy podpisuje zmluvu, s ktorej obsahom bol oboznámený ešte pred vypožičaním výstavy. Zmluva má byť vytlačená a podpísaná riaditeľom školy a poslaná poštou na adresu organizácie Priatelia Zeme – SPZ, kde ju podpíše štatutár organizácie. Zmluva sa potom odovzdá vypožičiavateľovi pri osobnom odbere výstavy.
  • Pri odbere výstavy obidve strany (pracovník školy a poverený pracovník organizácie Priatelia Zeme) podpisujú preberací protokol, ktorým sa potvrdzuje stav, v akom sa výstava odovzdáva škole.

Forma vrátenia výstavy:

  • Výstava sa vracia naspäť do sídla organizácie, kde poverený pracovník skontroluje či nedošlo k jej poškodeniu, stav výstavy a prípadné poškodenie zaznačí do odovzdávacieho protokolu.
  • Ak dôjde k poškodeniu výstavy, náklady na opravu hradí škola (subjekt, ktorý si výstavu požičal) formou úhrady faktúry vystavenej organizáciou Priatelia Zeme – SPZ. Detaily úhrady škôd v prípade poškodenia výstavy sú definované v zmluve o vypožičaní výstavy.

Používanie panelovej výstavy:

Panelová výstava sa používa formou zavesenia. Rozmery jedného panelu sú približne 100 x 115 cm. 12 panelov je uložených v praktickej prenosnej taške s rozmermi približne 110 x 15 x 15 cm vážiace dokopy cca 7 kg.

Forma inštalácie: na konce kratších tyčí s kovovými očkami, ktoré sú súčasťou výstavy, sa naviaže špagát alebo lanko (pokiaľ tak už nie je urobené). Jednotlivé panely sa následne pomocou tohto špagátu zavesia na háčiky na stenu alebo nejaké iné plochy na to určené.

Výstava bola vyrobená na bežné používanie v školách, čiže funguje bez obsluhy. Náš tip: Dá sa zabezpečiť obsluha tejto výstavy prostredníctvom vašich žiakov. Žiaci môžu byť vyškolení pedagógmi na danej škole, aby mohli informovať o témach spracovaných na paneloch, prípadne navigovať záujemcov prostredníctvom panelov k témam, podrobnostiam, ktoré ich zaujímajú bližšie.

Pokiaľ chcete rezervovať výstavu, napíšte na riha@priateliazeme.sk

«  
  »
P U S Š P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30