ZNEČISŤOVANIE RUŽÍNSKEJ PRIEHRADY: Výsledky terénneho výskumu, zdroje znečisťovania, návrhy krokov pre zlepšenie tohto stavu.

ZNEČISŤOVANIE RUŽÍNSKEJ PRIEHRADY: Výsledky terénneho výskumu,  zdroje znečisťovania, návrhy krokov  pre zlepšenie tohto stavu.
PrílohaVeľkosť
Štúdia na stiahnutie1.8 MB

V nádhernom prostredí východného Slovenska neďaleko Košíc sa nachádza umelá vodná nádrž Ružín. Vznikla prehradením rieky Hornád v hlbokom kľukatom údolí Bujanovských vrchov a možno ju zaradiť medzi najkrajšie vodné plochy na Slovensku a v strednej Európe. V súčasnosti čelí Ružínska priehrada problému, ktorý sa pravidelne opakuje. Enormné znečistenie odpadom prichádzajúcim z prítokov Hornádu a Hnilca. Prísun odpadov je značný najmä v čase „veľkých vôd“, záplav, kedy rozvodnené rieky a potoky priberajú aj odpady z čiernych skládok vytvorených na brehoch týchto tokov. Mimoriadna situácia nastala v lete roku 2008, keď sa na Ružíne zaznamenalo nadmerné znečistenie po pretrvávajúcich búrkach a záplavách. Tento stav zaujal aj médiá, ktoré tomu venovali pozornosť a upozornili na problém. Od tohto momentu začali ráznejšie konať aj kompetentné správne orgány. Doteraz sa problému nevenovala pozornosť komplexne. Vždy sa riešil len dôsledok – t.j. odstránenie odpadu z hladiny priehrady. Povinnosť odstrániť odpad mali a majú tí, ktorí k znečisteniu neprispievajú vôbec alebo len veľmi malou mierou (obec Margecany a Jaklovce, Správa vodnej stavby Ružín). Odstránenie odpadu z priehrady nerieši príčinu problému, pretože po príchode ďalšej „veľkej vody“ sa hladina opäť odpadom zaplaví a je potrebné znovu vynaložiť finančné prostriedky na jej vyčistenie. Príčinu je treba hľadať na prítokoch do Ružína, konkrétne na riekach Hornád a Hnilec a ich prítokoch. Na brehoch týchto tokov sa neustále vytvárajú čierne skládky. Zamedziť ich vytváraniu je možné len systematickou prácou v obci a osvetou medzi občanmi.

Táto podstránka bola vytvorená: 3. september 2010 - 19:06, naposledy bola upravená: 7. február 2012 - 22:26.