Aj Kanada už prijala opatrenia voči toxickému bisfenolu A, našim deťom hrozí naďalej

Košice, 24.11.2010

Popri viacerých štátoch EU už aj Kanada vylúčila ďalšiu toxickú látku, ktorá ohrozuje zdravie detí. Nachádza sa vo väčšine bežne predávaných plastových dojčenských fliaš. Slovensko v podobných opatreniach stále zaostáva.

O zákaze toxického bisfenolu A v dojčenských fľašiach rozhodlo kanadské ministerstvo životného prostredia pod tlakom dôkazov mnohých vedeckých štúdií potvrdzujúcich škodlivosť tejto látky. Kanada sa tak pripojila k štátom ako Dánsko, Švédsko, Francúzsko, Rakúsko a viacerým štátom USA, ktoré úplne zakázali predaj dojčenských fliaš s obsahom tejto látky, alebo prijali opatrenia na obmedzenie jej používania.

„Bisfenol A je toxická látka, ktorá je súčasťou mnohých výrobkov z tzv. tvrdých plastov – polykarbonátov. Taktiež ju obsahujú aj epoxidové živice, ktoré tvoria vnútornú bielu výplň potravinových konzerv“, vysvetľuje Katarína Pačayová z Priateľov Zeme – SPZ a ďalej približuje príčiny jej nebezpečnosti: „jej závažnosť spočíva v tom, že sa ľahko uvoľňuje z materiálu a spôsobuje vážne zdravotné problémy. Z tých spomeniem napríklad závažné vplyvy na hormonálny systém, poškodzovanie reprodukčného systému, funkcie štítnej žľazy, vývojové poruchy“.

Najviac ohrozené sú malé deti, novorodenci, dojčatá. Tie sú často kŕmené prostredníctvom plastových (polykarbonátových) dojčenských fliaš, ktoré väčšinou bisfenol A obsahujú. To, či sa táto látka vo fľašiach nachádza, je ťažko rozpoznateľné, pokiaľ to výrobca neuvádza na samotnom obale výrobku. Priatelia Zeme - SPZ preto odporúčajú nepoužívať plastové dojčenské fľaše vôbec a vrátiť sa ku kvalitným skleneným. „Pokiaľ si mamičky nevedia predstaviť fungovanie bez plastovej fľaše, je potrebné úplne obmedziť jej zahrievanie a nalievanie horúcich nápojov. Práve teplo prispieva k mnohonásobne zvýšenému úniku bisfenolu A do obsahu fľaše. Ideálne je však naozaj polykarbonátové dojčenské fľaše nahradiť“, odporúča Katarína Pačayová.

Okrem dojčenských fliaš je dobré sa vyhnúť polykarbonátovým nádobám na potraviny, určeným napr. aj na ohrev v mikrovlnnej rúre, polykarbonátovým fľašiam na nápoje, pohárom a ďalším „tvrdým“ plastovým obalom na potraviny, ktoré sú v nich dlhodobo skladované. Náhradou je bežne používané sklo alebo porcelán.

Slovensko je v prijímaní podobných opatrení, aké zaviedla Kanada, príliš opatrné. Pokiaľ to nemá nariadené Európskou úniou, podobné kroky na elimináciu rizík nerobí. Je preto len na nás, aby sme sami chránili zdravie svojich detí“, uzatvára Pačayová.

Viac informácií

Mgr. Katarína Pačayová, Priatelia Zeme – SPZ, vrablova@priateliazeme.sk, 0908 656 799
vedúca toxickej kampane projektu „Od triedenia k minimalizácii odpadu“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.


http://www.priateliazeme.sk/spz/?q=sk/aktivity/projekty/od-triedenia-k-minimalizacii-odpadu/toxicke-latky-v-kazdodennom-zivote/nebezpecne-plasty

PrílohaVeľkosť
101124-TS_bisfenol-A.doc49 KB