Aj naše potraviny môžu obsahovať dioxíny

Košice, 02.02.2011

Aj keď Slovensko doteraz nemalo dioxínovú kauzu takého rozsahu ako Nemecko, neznamená to, že na Slovensku s dioxínmi nie je problém. Ten problém tu je, len je trochu iný. Ohrozené sú najmä doma vypestované plodiny a domáce potraviny.

Dioxíny nie sú vyrábané zámerne, vznikajú ako nechcený ”vedľajší” produkt spaľovacích procesov a chemického priemyslu, ak je prítomný chlór, chlórované zlúčeniny. Vedecké štúdie ukazujú, že dioxíny vznikajú v prítomnosti chlóru a organických látok, pričom vysoké teploty ich tvorbu zvyšujú. Za najväčších alebo významných producentov emisií dioxínov sú štúdiami v mnohých krajinách vyhodnotené spaľovne odpadov, výroba a spracovanie kovov, palivo-energetický sektor, ďalej produkcia pesticídov, domáce spaľovanie odpadov, cementárne, spaľovacie motory, požiare. Vďaka Priateľom Zeme – SPZ boli v minulosti odhalené spaľovne odpadov, ktoré používali nekvalitné alebo nedostatočné filtre pre zachytávanie dioxínov. Na zistenie koncentrácie dioxínov v životnom prostredí v okolí spaľovní bola použitá analýza tuku v domácich vajciach. V roku 2005 takto zistili 4-násobné prekročenie limitov pre dioxíny pri košickej spaľovni odpadov a v roku 2006 dvojnásobné prekročenie limitov v okolí Šale. Od roku 2006 sú takéto filtre na Slovensku povinné a situácia sa zlepšila. Avšak keďže dioxíny sa v životnom prostredí rozkladajú veľmi pomaly, zostanú problémom aj pre naše deti.

K menším, ale najľahšie odstrániteľným zdrojom dioxínov patrí domáce spaľovanie odpadov. Hlavne na jar a na jeseň patrí dym z vonkajších ohnísk ku koloritu slovenskej krajiny. Ale aj mimo „sezóny“ sa spaľuje všetko, čo sa dá. Na lepšie rozkúrenie ľudia zapaľujú v ohniskách pneumatiky, PET fľaše a iné nevhodné látky. V mnohých domácnostiach sa aj v kotli alebo peci zakuruje plastovými fľašami. Vznikajúci dym plný jedovatých látok vrátane dioxínov však nevdychuje len ten, kto oheň založil, ale často zaplní celú obec. Zdraviu škodlivé látky vrátane dioxínov sa tak dostanú na ovocie a zeleninu v záhradách. Ak ľudia majú voľne chované zvieratá, ako napríklad sliepky, dostanú sa dioxíny zo záhrad aj do týchto zvierat a kontaminujú tak produkty zvierat ako vajcia alebo mlieko, ale aj ich mäso.

Okrem poškodzovania zdravia svojho, ale aj svojich susedov, si treba uvedomiť, že ľudia spaľujúci odpad porušujú hneď viacero zákonov. I keď získajú súhlas na spaľovanie horľavých látok od hasičov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi, ešte stále porušujú zákon o odpadoch, zákon o ochrane ovzdušia a často aj občiansky zákonník.“, vysvetľuje Katarína Pačayová z Priateľov Zeme – SPZ.

Na Slovensku je v tejto oblasti veľmi veľa nevedomosti. Vďaka tomu je domáce spaľovanie odpadu zatiaľ medzi ľuďmi veľmi rozšírené a tolerované. Brániť sa dá obrátením na miestne príslušné úrady, v prvom rade na obecný úrad. Ak to nepomôže, tak aj na políciu a obvodný úrad životného prostredia. Len dôsledným potieraním nelegálnej činnosti nakladania s odpadmi sa vyhneme dioxínom v našich domácich potravinách.

Viac informácií

Mgr. Katarína Pačayová (Vrábľová), Priatelia Zeme - SPZ, Tel: 0908 656 799, vrablova@priateliazeme.sk

PrílohaVeľkosť
Tlačová správa na stiahnutie45.5 KB