Celoslovenský týždeň aktivít Priateľov Zeme –SPZ odštartovalo 75 000 PET fliaš na Hlavnej ulici v Košiciach

Košice, 15.11.2010

Celoslovenský týždeň aktivít, ktorý organizujú Priatelia Zeme - SPZ má občanov motivovať k používaniu vratných obalov a tým znižovať množstvo odpadov. Odštartovala ho pyramída zo 75 000 zlisovaných PET fliaš, ktorá sa v pondelok objavila na Hlavnej ulici v Košiciach. Má ukázať, aké množstvo odpadu z PET fliaš vyprodukujú za jeden deň obyvatelia Košíc. Tento odkaz však Priatelia Zeme posielajú celému Slovensku.

Týždeň od 15. novembra do 22. novembra sa bude niesť v znamení aktivít za menej odpadov. Konkrétnejšie pôjde o aktivity pre zníženie množstva odpadov z obalov, osvetové akcie na zvýšenie povedomia verejnosti o vratných obaloch. Do tohto týždňa sa zapája viac ako 80 škôl a množstvo dobrovoľníkov z celého Slovenska, ktorí okrem osvetových aktivít budú v obchodoch kontrolovať dodržiavania zákona o obaloch.

Tento zákon stanovuje povinnosť obchodov s predajnou plochou nad 200 m2, predávať nápoje (minerálne vody, pivo, víno, sirupy, ochutené nealkoholické nápoje) aj v opakovane použiteľných (vratných) obaloch, pokiaľ tieto druhy nápojov predávajú aj v jednorazových obaloch a na slovenskom trhu existuje rovnaký druh aj vo vratných obaloch. Vysvetľuje Katarína Pačayová z Priateľov Zeme – SPZ: „Vratné, opakovane používané obaly nápojov sa vracajú späť k výrobcom a opätovne plnia v priemere 20-40 krát. Tým sa významne znižuje množstvo odpadov z jednorazových obalov. V mnohých vedeckých analýzach, ktoré skúmajú dopad obalov na prostredie počas celého ich „životného cyklu“, sú vyhodnotené ako oveľa prijateľnejšie pre životné prostredie ako jednorazové.

Celotýždňové podujatie sa začalo pondelkovým briefingom pre médiá pred Dómom svätej Alžbety v Košiciach, kde zástupcovia Priateľov Zeme – SPZ prezentovali pyramídu z PET fliaš, ktoré sa vypijú v Košiciach za jeden deň. Celkovo košičania počas jedného dňa spotrebujú a následne vyhodia cca 75 000 PET fliaš s váhou približne 3 tony. Časť z nich je vďaka separovanému zberu recyklovaná, avšak ani recyklácia nie je zázračným riešením, prináša viaceré negatíva. Používanie vratných, opakovane použiteľných obalov je riešením, ktoré je z environmentálneho hľadiska vhodnejším. Malo by sa mu preto venovať čo najviac pozornosti.

Celoslovenským týždňom za vratné obaly chceme upozorniť aj na fakt, že spotrebiteľ má čoraz menšiu možnosť vybrať si ekologickejšiu alternatívu v podobe vratných nápojových obalov. Samotní spotrebitelia však majú možnosť túto skutočnosť zmeniť a to tým, že v obchodoch budú žiadať ich predaj a samozrejme, budú ich kúpu aj uprednostňovať“, uzatvára Katarína Pačayová.

Mediálna akcia sa uskutočnila vďaka projektu „Viac recyklácie, menej znečistenia“ a Celoslovenský týždeň aktivít za vratné obaly sa uskutočňuje vďaka projektu ,,Od triedenia k minimalizácii odpadu“, ktoré sú spolufinancované z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Viac informácií

Mgr. Katarína Pačayová, Priatelia Zeme – SPZ, vrablova@priateliazeme.sk, 0908 656 799

PrílohaVeľkosť
TS_Celoslovensky-tyzden-aktivit-za-vratne-obaly_2.doc52.5 KB
Celoslovenský týždeň aktivít Priateľov Zeme –SPZ odštartovalo 75 000 PET fliaš na Hlavnej ulici v KošiciachCeloslovenský týždeň aktivít Priateľov Zeme –SPZ odštartovalo 75 000 PET fliaš na Hlavnej ulici v KošiciachCeloslovenský týždeň aktivít Priateľov Zeme –SPZ odštartovalo 75 000 PET fliaš na Hlavnej ulici v KošiciachCeloslovenský týždeň aktivít Priateľov Zeme –SPZ odštartovalo 75 000 PET fliaš na Hlavnej ulici v KošiciachCeloslovenský týždeň aktivít Priateľov Zeme –SPZ odštartovalo 75 000 PET fliaš na Hlavnej ulici v KošiciachCeloslovenský týždeň aktivít Priateľov Zeme –SPZ odštartovalo 75 000 PET fliaš na Hlavnej ulici v KošiciachCeloslovenský týždeň aktivít Priateľov Zeme –SPZ odštartovalo 75 000 PET fliaš na Hlavnej ulici v KošiciachCeloslovenský týždeň aktivít Priateľov Zeme –SPZ odštartovalo 75 000 PET fliaš na Hlavnej ulici v KošiciachCeloslovenský týždeň aktivít Priateľov Zeme –SPZ odštartovalo 75 000 PET fliaš na Hlavnej ulici v KošiciachCeloslovenský týždeň aktivít Priateľov Zeme –SPZ odštartovalo 75 000 PET fliaš na Hlavnej ulici v KošiciachCeloslovenský týždeň aktivít Priateľov Zeme –SPZ odštartovalo 75 000 PET fliaš na Hlavnej ulici v KošiciachCeloslovenský týždeň aktivít Priateľov Zeme –SPZ odštartovalo 75 000 PET fliaš na Hlavnej ulici v KošiciachCeloslovenský týždeň aktivít Priateľov Zeme –SPZ odštartovalo 75 000 PET fliaš na Hlavnej ulici v KošiciachCeloslovenský týždeň aktivít Priateľov Zeme –SPZ odštartovalo 75 000 PET fliaš na Hlavnej ulici v KošiciachCeloslovenský týždeň aktivít Priateľov Zeme –SPZ odštartovalo 75 000 PET fliaš na Hlavnej ulici v KošiciachCeloslovenský týždeň aktivít Priateľov Zeme –SPZ odštartovalo 75 000 PET fliaš na Hlavnej ulici v KošiciachCeloslovenský týždeň aktivít Priateľov Zeme –SPZ odštartovalo 75 000 PET fliaš na Hlavnej ulici v KošiciachCeloslovenský týždeň aktivít Priateľov Zeme –SPZ odštartovalo 75 000 PET fliaš na Hlavnej ulici v Košiciach