Európska komisia chce Slovákov učiť o obnoviteľných zdrojoch energie

BRATISLAVA, 02.05.2007

Slováci, Rakúšania aj Česi budú vedieť o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE) viac. To, ako ich efektívne využívať v prospech vidieckych regiónov a životného prostredia im ukáže spoločný projekt troch organizácií: slovenských Priateľov Zeme – CEPA, českého Todera a rakúskych Klimabündnis.

Projekt s názvom „ Let the sunshine in“  financuje Európska komisia.

Jeho súčasťou sú prednášky, semináre a diskusie pre školy, samosprávy a verejnosť. Touto formou sa občania napríklad dozvedia, že OZE dlhodobo šetria peniaze, znižujú množstvo skleníkových plynov vypúšťaných do atmosféry, ako aj závislosť regiónov na dovoze fosílnych palív.

Aktivity začínajú tento mesiac a budú trvať tri roky. Okrem osvetovej činnosti je prioritou pomoc slovenským a českým obciam pri ich vstupe do medzinárodnej Klimatickej Aliancie (KA). Cieľom tejto siete samospráv je spolupráca pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie a energetických úsporách.

V oboch krajinách preto vzniknú národné kancelárie KA, ktoré budú novým členom poskytovať informácie, zabezpečovať ich súčinnosť a podporovať dlhodobú spoluprácu s medzinárodnými partnermi. Zároveň ich budú povzbudzovať k zodpovednému a systematickému začleneniu environmentálnych otázok do miestnej politiky. V Rakúsku v súčasnosti pôsobí už 8 regionálnych kancelárií KA, ktoré patria do širšej európskej siete.

Súčasťou projektu bude aj spolupráca samospráv z krajín Európskej únie so svojimi náprotivkami v Latinskej Amerike. Bohatšie európske obce by pritom mali finančne podporovať pilotné projekty v oblasti využívania OZE v Brazílii.

„ Analýza Medzivládneho panelu OSN o klimatických zmenách rozvinutým štátom odporúča, aby pomáhali chudobnejším krajinám pri udržateľnom rozvoji ich ekonomík. Ak sa tak nestane, ľudstvo v blízkej budúcnosti čakajú  stále častejšie záplavy, tropické búrky, či horúčavy. Veríme, že aj projekt Let the sunshine in prispeje k tomu, aby sa tieto katastrofické scenáre nenaplnili,“ hovorí koordinátorka projektu Ivana Jaššová.

Viac informácií

Ivana Jaššová, koordinátorka projektu, Tel.: 02/52 96 29 29, email: jassova@zivica.sk
Milan Šebo, mediálny koordinátor, Priatelia Zeme, Tel.: 0915 769 124, email: media@priateliazeme.sk

Kľúčové slová: ekovýchova | klimatické zmeny