Európsky parlament za znižovanie odpadov

Brusel / Košice, 14.02.2007

Priatelia Zeme privítali hlasovanie Európskeho parlamentu, ktorý svojim uznesením podporil prevenciu vzniku odpadu a recyklovanie. Environmentálne skupiny tiež gratulujú europoslancom k zamietnutiu návrhu, ktorého cieľom bolo preklasifikovanie spaľovania. To by umožnilo transport odpadu a jeho spaľovanie v zahraničí. „ Poslanci Európskeho parlamentu podporili európske ciele pre recyklovanie a prevenciu vzniku odpadu, čo pomôže európskej ekonomike stať sa efektívnejšou pri nakladaní so zdrojmi. Zníži to takisto nás vplyv na klimatické zmeny. Ich podpora jasnej legislatívy ohľadom prevencie, opakovaného využívania a recyklovania vytvorí podmienky pre vytvorenie udržateľnej Európy. Teraz musia národné vlády podporiť tieto dôležité opatrenia“, hovorí predseda Priateľov Zeme-SPZ Ladislav Hegyi.

Európsky parlament rozhodol, že krajiny EÚ musia do roku 2012 stabilizovať produkciu odpadov, čo vyvracia zastaraný názor, že je nutné tvoriť stále viac odpadu. Tento krok bol nevyhnutný, pretože OECD už dávnejšie varovala, že ak sa nepodniknú rozhodné aktivity, do roku 2020 narastie množstvo odpadov o 43%.
„ Parliament sa pridal k mnohým krajinám EÚ, keď zamietol návrh Európskej komisie preklasifikovať spaľovne na zhodnocovacie zariadenia. To by spôsobilo, že krajiny so striktnými a nákladnými zariadeniami, ako napríklad Nemecko by vyvážali odpad do lacnejších spaľovní. Týkalo by sa to najmä nových členských štátov, ktoré by sa tak mohli stať spaľovňami Európy. Komisia teraz musí svoj postoj zmeniť,“ uvádza L. Hegyi.

Parlament odhlasoval, že každý členský štát musí do roku 2020 recyklovať polovicu komunálneho a 70 % priemyselného odpadu. Tento cieľ už dosahuje Rakúsko, Belgicko, Nemecko a Holandsko. Na Slovensku sa zatiaľ recykluje približne 20 percent komunálneho odpadu, pričom hranica 50% je do roku 2020 reálna. Najmä keď zoberieme do úvahy dynamiku tohto procesu. Veď v rokoch 1995 až 2003 sa krajinám EÚ podarilo zdvojnásobiť objem recyklovaného odpadu.

Europoslanci zároveň vyzvali národné kabinety aby zaviedli triedený zber hlavných recyklovateľných materiálov a Európsku komisiu, aby do júna budúceho roku navrhla Smernicu o bioodpade.

Zo slovenských europoslancov podporili požiadavky environmentálnych organizácií Vladimír Maňka, Milan Gaľa, Monika Beňová a Miloš Koterec.

Naopak, za preklasifikovanie spaľovní na zhodnocovacie zariadenia boli Peter Šťastný, Anna Záborská a Miroslav Mikolášik. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Milan Šebo, mediálny koordinátor, Priatelia Zeme, Tel.: 0915 769 124, media@priateliazeme.sk