Fotografická súťaž Priateľov Zeme - SPZ spája ekológiu a umenie do jedného celku

Košice, 21.07.2010

Priatelia Zeme – SPZ vyhlasujú súťaž pre všetkých, ktorých zaujímajú environmentálne témy a radi fotografujú. Už samotný názov súťaže „FOTOpozitív – FOTOnegatív“ naznačuje, že pôjde o stvárnenie príkladov pozitívnych a negatívnych dopadov ľudskej činnosti, a to konkrétne v oblasti odpadov. Fotografie v kategórii ,,FOTOpozitív“ by mali zobrazovať pozitívne riešenia, akým je napríklad používanie plátenných tašiek namiesto plastových, alebo domáce kompostovanie. V kategórii ,,FOTOnegatív“ ide naopak o stvárnenie negatívnych riešení, akými sú čierne skládky, plastové fľaše a podobne. Koordinátor súťaže Jozef Gaál vysvetľuje: „Našim cieľom je, aby sme ľudí aj týmto spôsobom priviedli k premýšľaniu o dopadoch ich životného štýlu na životné prostredie a zároveň naznačili aj riešenia. A práve prostredníctvom fotografie môžu ľudia svoje myšlienky predstaviť iným ľuďom a pomôcť tak vytvoriť obraz moderných problémov a riešení v oblasti odpadov.“ Do súťaže „FOTOpozitív – FOTOnegatív“ sa môže zapojiť každý, nie je obmedzená vekom. Výhercu určí porota zložená z profesionálneho fotografa a environmentalistov, pričom pri každej fotografii sa bude posudzovať jej technická kvalita, umelecká hodnota a stvárnená myšlienka. Víťazom budú ceny odovzdané na vernisáži, kde budú vystavené najzaujímavejšie diela. Pre podrobnejšie pravidlá súťaže môžu záujemcovia navštíviť stránku www.priateliazeme.sk/spz/fotosutaz. Súťažné fotografie je pritom možné posielať aj priamo z tejto stránky. Fotosúťaž sa uskutoční v rámci projektu „Od triedenia k minimalizácii odpadu“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informáciíIng. Jozef Gaál, Priatelia Zeme - SPZ, Tel: 055/677 16 77, 0903 772 323, gaal@priateliazeme.sk