Jarná časť informačného turné Priateľov Zeme - SPZ priblíži problematiku odpadov obyvateľom stredného a západného Slovenska

Košice, 18.05.2010

17. mája sa začína v Partizánskom druhá časť informačného turné Priateľov Zeme – SPZ, ktoré bude prebiehať v mestách stredného a západného Slovenska. Nadväzuje na jesennú časť infoturné po východnom Slovensku. Počas dvoch týždňov bude mať široká verejnosť možnosť získať informácie o ochrane životného prostredia so zameraním na odpadové témy, podané odbornou, ale aj interaktívnou a zábavnou formou.

Obyvatelia ďalších miest Piešťany, Nitra, Nové Zámky, Banská Bystrica a Martin sa tak môžu nielen informovať o naliehavých problémoch, ale nájsť aj odborné poradenstvo k ich riešeniu. Témy, na ktoré bude upriamená najväčšia pozornosť, budú zahŕňať predovšetkým problematiku triedeného zberu a recyklácie odpadu, kompostovania, domáceho spaľovania odpadov, ale aj nevyžiadanej reklamy. Návštevníci infostánku tak môžu získať nielen informačné materiály v podobe letákov a brožúr, ale aj cenné rady ohľadom triedeného zberu, o právach spotrebiteľov na výber vratných či nevratných fliaš, vyzdvihnúť si však môžu aj jednoduchú nálepku, ktorou sa môžu brániť proti nevyžiadanej reklame. Súčasťou infostánkov je aj pútavá panelová výstava, ktorá bude informačne i obrazovo znázorňovať odpadovú problematiku: ,,Bude znázorňovať aktuálne problémy vplývajúce nielen na životné prostredie, ale aj na zdravie ľudí.“, opisuje výstavu Jozef Gaál z Priateľov Zeme – SPZ. ,,Venovať sa budeme hlavne predchádzaniu vzniku odpadov, triedeniu odpadov s načrtnutím riešení pre návštevníkov našich infostánkov.“ dodáva. Súčasťou infostánkov bude napríklad aj kreatívna forma ankety, v ktorej môžu občania pripísať body vratným alebo nevratným typom fliaš, podľa toho ktoré uprednostňujú. Tiež sa bude robiť dotazníkový prieskum o povedomí obyvateľov daného mesta o separovanom zbere. Infostánky v centrách miest budú dostupné verejnosti približne od 10:00 do 17:00 hodiny. Realizácia informačného turné je umožnená vďaka projektu ,,Viac recyklácie, menej znečistenia“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a tiež vďaka projektu ,,Triedenie a recyklácia odpadu - súčasť nášho každodenného života“ podporeného Recyklačným fondom. Priebeh infoturné 17.-18. mája – Partizánske, Námestie SNP 19.-20. mája – Piešťany, Námestie Slobody 21.-22. mája – Nitra, Svätoplukovo námestie 24.-25. mája – Nové Zámky, Hlavné námestie 26.-27. mája – Banská Bystrica, Námestie Štefana Moyzesa 28.-29. mája – Martin, Divadelné námestie

Viac informácií

Ing. Jozef Gaál, vzťahy a komunikácia s verejnosťou, 0903 77 23 23

PrílohaVeľkosť
Tlačová správa na stiahnutie45 KB