Košičania spúšťajú petíciu proti zvyšovaniu množstva spaľovaných odpadov

KOŠICE, 04.07.2007

Obyvatelia Košíc a okolitých obcí začínajú petičnú akciu proti plánovanému zvýšeniu množstva spaľovaných odpadov a zväčšovaniu kapacity košickej spaľovne. Chcú tak presvedčiť poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach, aby nepodporili priemyselný plán spoločnosti Kosit, ktorá chce spaľovať viac odpadov. Petičnú akciu koordinujú mimovládne organizácie Priatelia Zeme – SPZ, Sosna a Abovská Osa.

„Plán spoločnosti Kosit prehnane optimisticky kalkuluje s príjmami z ekonomicky neistých aktivít a niektorými nadhodnotenými údajmi (nereálny nárast množstva odpadov). Realita na trhu ukazuje že spaľovňa nebude mať zďaleka toľko odpadov a ďalších „palív“ s akými počíta. Akýkoľvek iný vývoj budú musieť zaplatiť v zvýšených poplatkoch za odpad občania, „ hovorí koordinátor petičnej akcie Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme SPZ.

Hoci majú poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach hlasovať o podpore pre projekt v hodnote stoviek miliónov korún, stále nepoznajú celkovú výšku investície. Zvýšením kapacity spaľovne na 200 000 ton odpadov ročne a množstva spaľovaných odpadov hrozí nárast množstva celkových ročných emisií.

„Zároveň narastie riziko dovozu odpadov do spaľovne zo zahraničia. Kosit v minulosti verejne vyjadril svoj záujem o tento druh podnikania. Zvýšili by sa tak negatívne dopady nákladnej dopravy na prostredie, ako aj množstvo nebezpečných odpadov produkovaných spaľovňou.“ uvádza Štefan Szabó z občianskeho združenia Sosna.

Spoločnosť Kosit kalkuluje so spaľovaním omnoho väčšieho množstva odpadov a kalov, čím ide jej plán proti ekologicky a ekonomicky výhodnejším spôsobom nakladania s týmito druhmi odpadov. Väčšia časť komunálnych odpadov sa, aj podľa legislatívy SR, dá a má recyklovať. Pre kaly máme lacnejšie a ekologickejšie alternatívy v podobe prevencie a kompostovania, čím dodávame pôde organickú hmotu, živiny, eliminujeme skládkovanie a emisie do ovzdušia. Pre biomasu sú ekonomicky výhodnejšie špecializované kotle pre tento účel. Priemyselný plán spoločnosti Kosit chce namiesto týchto ekologicky a ekonomicky lepších alternatív presadiť horšie.

Spaľovňu odpadov v Košiciach v súčasnosti rozširovať netreba. Nedávno prešla rekonštrukciou, spĺňa emisné limity a naplnený nie je ani jediný kotol s kapacitou 80 000 ton.

Petičné hárky môžu občania podpisovať v najbližších dňoch na Hlavnej ulici v Košiciach, v kanceláriách občianskych združení Priatelia Zeme (Alžbetina 53), Sosna (Zvonárska 12), alebo si ich stiahnuť z ich web stránok (www.spz.sk, www.sosna.sk). Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Ing. Štefan Szabó PhD, predseda občianskeho združenia SOSNA, 0904 951 139, omar@changenet.sk
Ing. Paulína Urdová, Abovská osa, 0905 346
PrílohaVeľkosť
Petícia proti znižovaniu množstva spaľovaných odpadov77 KB