Medzinárodná konferencia „Raincoat before the rain“

Košice, 05.07.2010

Na prelome júna a júla, v dňoch 30.6. – 1.7. sa uskutočnila medzinárodná konferencia „Raincoat before the rain“, ktorá bola zameraná na hľadanie nových prístupov k tematike prevencie vzniku odpadov. Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia Priateľov Zeme - SPZ.

Na konferencii vystúpili viacerí zaujímavý prednášajúci z rôznych oblastí života, ktorí prezentovali svoje skúsenosti s prevenciou vo svojej oblasti. Odzneli tak príspevky z oblasti prevencie kriminality, drogovej prevencie, a zdravotnej prevencie. Na druhý deň konferencia pokračovala diskusiou, hľadali sa v nej konkrétne aplikácie z prednášok predchádzajúceho dňa pre oblasť odpadov.

Zástupcovia Priateľov Zeme – SPZ sa aktívne zapájali svojimi fundovanými názormi do konferencie a pomáhali tak vytvoriť nové pohľady na prevenciu vzniku odpadov v Maďarsku. Zároveň konferencia priniesla prehĺbenie vzťahov v rámci regiónu V4 medzi odpadárskymi mimovládnymi organizáciami.

Viac informácií

Martin Valentovič, valentovic@priateliazeme.sk