Ministri životného prostredia V4 proti dovozu odpadu

Košice, 05.05.2006

Priatelia Zeme-SPZ vítajú odmietavé stanovisko ministrov životného prostredia krajín V4 k návrhu preklasifikovať spaľovne odpadu na zariadenia na jeho energetické využitie. Ministri tak zaujali principiálny postoj proti dovozom komunálneho odpadu za účelom spaľovania. S návrhom prišla Európska komisia v decembri 2005. Ide o súčasť novej stratégie v oblasti odpadového hospodárstva. Priatelia Zeme-SPZ a ďalšie európske environmentálne organizácie v uplynulých mesiacoch vyzývali ministrov aj predstaviteľov Komisie, aby návrh odmietli. Dôvodom sú obavy z tzv. ekodumpingu, teda dovozu odpadu do nových členských krajín, kde je spaľovanie lacnejšie. Prípady ilegálneho dovozu odpadu zaznamenala aj Slovenská republika. Príkladom je 1300 ton odpadu, ktorý bol do Partizánskeho dovezený z Rakúska.

"Oceňujeme zodpovedné stanovisko ministrov životného prostredia. Ak by návrh prešiel, dovoz za účelom spaľovania by sa stal legálnym a na Slovensko by bolo možné bez obmedzení dovážať odpad. Znamenalo by to zvýšenú záťaž na životné prostredie," uviedol predseda Priateľov Zeme-SPZ Ladislav Hegyi.

Ministri životného prostredia krajín V4 sa dohodli na spoločnom postupe pri prejednávaní novej odpadovej legislatívy EÚ. Priatelia Zeme-SPZ tiež oceňujú, že ministri potvrdili hierarchiu nakladania s odpadmi, ktorá uprednostňuje opätovné použitie a recykláciu. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka. Tel: 02/524 421 04, cernusakova@changenet.sk
Témy: odpady
Kľúčové slová: problémy s odpadmi | Skládky | Spaľovne