Minulotýždňové podujatia Priateľov Zeme-SPZ v slovenských mestách spojili ľudí všetkých vekových skupín

Košice, 28.04.2008

Šnúra verejných akcií Priateľov Zeme-SPZ v najväčších slovenských mestách bola úspešná. Okrem osvetovej činnosti v prospech ekologického spôsobu života vyzbierali tiež množstvo podpisov na petíciu proti zväčšeniu kapacity prešovskej spaľovne nebezpečných odpadov aj na petíciu proti ťažbe uránu na Slovensku. Občania sa na Deň Zeme dozvedeli viac o ekologickom spôsobe života a mimoriadnemu záujmu sa tešil najmä leták s 22 praktickými radami, ktoré môže do svojho každodenného života zaviesť každý z nás. Za úspech považujú Priatelia Zeme-SPZ aj vyzbierané množstvo petičných hárkov proti 20násobnému zväčšeniu kapacity prešovskej spaľovne nebezpečných odpadov a proti ťažbe uránu na Slovensku.

„Ľudia všetkých vekových skupín sa živo zaujímali o činnosť organizácie a vzájomne diskutovali o stave Zeme a o potrebe jej ochrany. Z programov ľudí najviac zaujali témy ako odpady a možnosti nakladania s nimi, energetika a klíma či vidiecke regióny,“ hovorí Ladislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ.

Osobitne v Banskej Bystrici sa Priatelia Zeme-SPZ okrem infostánku na námestí predstavili aj na najväčšej ekologickej výstave na Slovensku – R.I.S., ktorá sa zaoberá recykláciou a zhodnocovaním odpadov. „Verejnosť zaujala najmä prednáška o nedostatkoch návrhu zákona o obaloch, ktorý je podľa Priateľov Zeme-SPZ najhorším v doterajšej histórii Slovenska. Jeho schválenie by viedlo k zvýšeniu množstva nezákonne pohodených odpadov v prírode a na uliciach, k oslabeniu triedeného zberu a k zníženiu recyklácie. Pritom Priatelia Zeme-SPZ už mnohokrát predkladali MŽP SR návrhy vo svete osvedčených opatrení pre znižovanie vzniku odpadov a rozvoj ich zberu a recyklácie,“ vysvetľuje Ladislav Hegyi.

V každom meste Priatelia Zeme-SPZ zaangažovali do Dňa Zeme aj študentov tamojších škôl. V hlavnom meste to boli žiaci z kvinty Evanjelického lýcea pod vedením pani učiteľky Anny Holickej a poobede dokonca prišli “vypomôcť” aj najmladší žiaci. „Bolo to skvelé podujatie a zároveň dobrý spôsob, ako robiť osvetu tam, kde má najväčší zmysel – pri deťoch a mládeži. Oni sú naša šanca na lepšiu, environmentálne spravodlivejšiu budúcnosť,“ uzatvára Eva Bednáriková, mediálna koordinátorka Priateľov Zeme. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk

Eva Bednáriková, mediálna koordinátorka Priateľov Zeme, Tel.: 0904 216 933, media@priateliazeme.sk
Kľúčové slová: ekovýchova