„Naša planéta nie je na jedno použitie“ odkazujú deti z Partizánskeho

Partizánske, 19.12.2012

Od pondelka prebieha v Partizánskom výstava výtvarných diel na tému „Naša planéta nie je na jedno použitie“. Pripravili ich deti zo základných a stredných škôl v Partizánskom, ktoré ju prídu osobne predstaviť v stredu 19. decembra 2012 na poludnie. Túto myšlienku prídu podporiť aj Priatelia Zeme – SPZ so svojim informačným stánkom.

Priatelia Zeme – SPZ a deti zo základných a stredných škôl v Partizánskom chcú ľudí práve v tomto predvianočnom čase typickom svojim zhonom zastaviť, aby sa zamysleli. Čo je dôležitejšie? Či radosť a porozumenie so svojimi blízkymi alebo veľká kopa darčekov pod vianočným stromčekom. Nadspotreba totiž so sebou prináša plytvanie prírodnými zdrojmi a veľké množstvo odpadov. Je nezlučiteľná so zdravým životným prostredím. Nenávratne sa stráca krajina pod skládkami odpadov, otravuje sa vzduch zo spaľovania odpadov v spaľovniach a nenávratne sa stráca energia na recyklovanie odpadov. Už nielen nebezpečné odpady obsahujú jedovaté a rakovinotvorné látky. Tie sú dnes aj na pohľad v "obyčajných" veciach ako sú hračky, kozmetika, elektronika, textil. Škodia počas používania a tiež potom, keď sa stanú odpadom. Pretože, ako vedia i deti v Partizánskom, najlepšie je odpadom predchádzať ako potom s nimi nakladať.

Predchádzanie vzniku sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa veci stanú odpadom a ktoré znižujú množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia vecí, znižujú nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí a znižujú tiež obsah škodlivých látok v materiáloch a výrobkoch. „Predchádzanie vzniku odpadov je jedinou cestou, ako šetriť našu planétu od následkov nášho plytvavého životného štýlu. Práve v čase vianočných sviatkov je potrebné spomenúť si i na našu planétu, ktorá je nám všetkým matkou a dať jej dar v podobe našej dobrovoľnej skromnosti.“, upozornila Lenka Beznáková.

4 jednoduché prvky predchádzania vzniku odpadov sú nosnými myšlienkami informačného stánku Priateľov Zeme – SPZ a výstavy výtvarných diel. Na začiatok stačí urobiť málo: používať trvácnu tašku, nekupovať zbytočné obaly, uprednostňovať pitie vody z vodovodu a kompostovať svoj biologický odpad. Ako sa správať šetrnejšie k našej planéte a naučiť sa zodpovednej spotrebe sa môžete dozvedieť z informačných materiálov a rozhovormi v informačnom stánku, ktorý bude umiestnený v rámci Vianočných trhov v stredu 19. decembra 2012 v Dome kultúry v Partizánskom. Na poludnie prídu svoju výstavu výtvarných diel podporiť i deti zo základných a stredných škôl a zástupcovia Mesta Partizánske. O najkrajšie výtvarné dielko je možné hlasovať.

Viac informácií

Mgr. Lenka Beznáková, Priatelia Zeme–SPZ, 0910 204 807, beznakova@priateliazeme.sk

„Naša planéta nie je na jedno použitie“ odkazujú deti z Partizánskeho„Naša planéta nie je na jedno použitie“ odkazujú deti z Partizánskeho„Naša planéta nie je na jedno použitie“ odkazujú deti z Partizánskeho„Naša planéta nie je na jedno použitie“ odkazujú deti z Partizánskeho„Naša planéta nie je na jedno použitie“ odkazujú deti z Partizánskeho
Cieľová skupina: školy | verejnosť