Nové rozložiteľné Tesco tašky neriešia problém odpadov

Košice, 27.04.2009

Košice, 27.04.2009 V minulých dňoch spoločnosť Tesco zverejnila informáciu, že začína používať plastové tašky, ktoré sa samé v prírode rozkladajú. Priatelia Zeme – SPZ upozorňujú, že to vôbec nerieši problém odpadov vznikajúcich z jednorazových tašiek. Práve naopak buduje v ľuďoch falošný pocit, že niečo robia pre prírodu.

Problém plastových tašiek je v tom, že ich je veľa a že sa používajú takmer výhradne jednorázovo. Znamená to, že ich ľudia po použití vyhadzujú a končia buď na skládkach alebo v spaľovniach. To je nezodpovedné plytvanie neobnoviteľných zdrojov surovín. Na Slovensku sa ročne spotrebuje až do 1 000 ton plastových tašiek.

Tesco uvádza, že sa nové tašky vo voľnej prírode rozložia v priebehu deviatich až dvanástich mesiacov. Do voľnej prírody však žiaden odpad nepatrí! Ani tašky z Tesca. Väčšinou skončia na skládkach odpadov alebo v spaľovni. Na skládkach je však kvôli nedostatku kyslíka a vody veľký problém s rozkladom. Akýkoľvek odpad sa na skládkach rozkladá oveľa dlhšie ako vo voľnej prírode. Aj nové tašky sa preto budú rozkladať pravdepodobne až niekoľko desaťročí. Navyše pri rozklade biologicky rozložiteľných materiálov vzniká okrem iného metán. Ten je odborníkmi spájaný s rozširovaním globálneho otepľovania Zeme. Preto aj EÚ robí kroky na znižovanie skládkovania týchto odpadov. V spaľovniach samozrejme zhoria nové Tesco tašky úplne rovnako ako tie staré.

Branislav Moňok z Priateľov Zeme - SPZ komentuje: „Vieme si predstaviť, že by obchodné reťazce namiesto plastových a biologicky rozložiteľných tašiek používali jednorazové certifikované kompostovateľné tašky (také, ktoré sa rozkladajú bezozvyšku do 90 dní). Tieto tašky by sa ďalej používali na zber kuchynských bioodpadov. Na to, aby toto opatrenie malo význam, by však mal byť v SR celoplošne zavedený zber biologických odpadov z domácností.“

„Oceňujeme snahu spoločnosti Tesco o riešenie minimalizácie dopadov na životné prostredie. Musíme však konštatovať, že tento spôsob je len ilúziou s minimálnym pozitívnym dopadom na životné prostredie. Odporúčame preto spoločnosti Tesco, radšej výraznejšie podporovať trvácne, viacnásobne použiteľné tašky, ktoré už aj tak ponúka. Tie sú pre životné prostredie najšetrnejšie. Samozrejme ponúkame Tescu v tomto smere odbornú pomoc.“ uzavrel Martin Valentovič z Priateľov Zeme – SPZ.

Aktivita sa uskutočňuje vďaka projektu „Viac recyklácie, menej znečistenia“, ktorý je spolufinancovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Viac informácií

Martin Valentovič, predseda Priatelia Zeme – SPZ, 0903 279 817, valentovic@priateliazeme.sk

 

PrílohaVeľkosť
TSTESCOfinal2.doc46 KB